راه‌اندازي وبگاه دومين كنفرانس الگو به زبان انگليسي

 

 

با توجه به آنكه بر اساس مصوبات كميته اجرايي دومين كنفرانس الگوي اسلامي ایرانی پیشرفت، مقرر شد از برخي اندیشمندان و صاحبنظران خارج از كشور که دارای سوابق علمی، تخصصی یا مدیریتی و اجرایی موفق در زمينه پيشرفت می‌باشند، براي سخنراني در اين كنفرانس دعوت به عمل آيد، وبگاه دومين كنفرانس الگو به زبان انگليسي راه‌اندازي شد. نشاني وبگاه انگليسي به شرح زير است:

http://sc.olgou.ir/index.php?slc_lang=en&sid=1

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید