اهم مصوبات كميته اجرايي دومين كنفرانس الگوي اسلامي ايراني پيشرفت

 

 

به منظور پیگیری امور مربوط به کنفرانس، برگزاری بهینه و ارتقای کیفیت و مشارکت حداکثری صاحب­نظران و متخصصان ممتاز کشور در دومین کنفرانس، كميته اجرايي کنفرانس متشکل از بخش‌هاي مختلف ارتباطات، انتشارات، داوری مقالات، اطلاع‌رسانی، پشتیبانی و وبگاه تشکیل شده و فعالیت‌های مختلف را برنامه‌ریزی و اجرا نموده است. اهم مصوبات و فعالیت‌های كميته اجرايي دومين كنفرانس الگوي اسلامي ايراني پيشرفت، از تاريخ 24/07/1391 الي 03/10/1391 كه در محل مركز الگوي اسلامي ايراني پيشرفت برگزار شده است، به شرح ذيل است.

مصوبات:

1- تعيين مسئوليت بخش‌هاي مختلف كنفرانس

2- ارائه برنامه پيشنهادي فعاليت‌هاي هر يك از بخش‌ها، توسط مسئولان مربوط

3- بررسي و ارزيابي مسائل اجرايي كنفرانس اول در خصوص تقويت نقاط قوت و استفاده از تجارب گذشته براي رفع نواقص و كمبودها و اجراي شايسته‌تر دومين كنفرانس

4- توزيع كتابچه خلاصه مقالات كنفرانس هم‌زمان با شروع كنفرانس و مجموعه مقالات در مدت زمان مشخصي پس از برگزاري كنفرانس

5- تعيين تاريخ و محل برگزاري دومين كنفرانس الگوي اسلامي ايراني پيشرفت (18 و 19 ارديبهشت 1392 در محل كتابخانه ملي)

6- برگزاري نمايشگاه آثار مكتوب و چندرسانه‌اي مربوط به پيشرفت و توسعه

7- راه‌اندازي وبگاه دريافت و داوري مقالات كنفرانس به زبان‌هاي فارسي و انگليسي

8- برگزاري جلساتي با رؤسا و اعضاي انديشكده‌ها جهت حضور فعال هر انديشكده در نگارش مقالات، ترغيب صاحب‌نظران، معرفي سخنرانان و برنامه‌ريزي علمي براي ارتقاء كيفي كنفرانس

9- انتشار ويژه‌نامه خبري برگزاري كنفرانس در فواصل زماني مناسب طي سه شماره تا زمان برگزاري كنفرانس

مصوبات و اقدامات انجام‌شده:

1- ارسال فراخوان كنفرانس به دانشگاه‌ها، مؤسسات پژوهشي، سازمان‌ها و ...

2- مكاتبه الكترونيك با اساتيد و پژوهشگران دانشگاه‌ها، حوزه‌هاي علميه و مراكز پژوهشي جهت اطلاع‌رساني گسترده

3- درخواست از معاونان پژوهشي دانشگاه‌ها (دولتي و آزاد)، پژوهشگاه‌ها و مراكز پژوهشي جهت درج پوستر فراخوان كنفرانس در وبگاه آنها

4- ارسال دعوت‌نامه به همراه يك برگ پوستر فراخوان براي كليه اعضاي هيآت علمي با رتبه استادي

5- راه‌اندازي وبگاه دريافت و داوري مقالات كنفرانس به زبان‌هاي فارسي و انگليسي

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید