دومین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار می شود

 

 

ضرورت تدوين الگوی جامع پيشرفت از ديرباز مد نظر بسياری از فرهيختگان و انديشمندان کشور بوده است و اساساً يکی از علل عدم دستيابی به پيشرفت کامل در همه ابعاد کشور را در عدم وجود چنين الگويی می توان جستجو کرد.

رهبر معظم انقلاب اسلامی تدوين الگوی اسلامی ايرانی پيشرفت را به عنوان سند بالا دستی اسناد راهبردی کشور در دي ماه 1389 در نخستين نشست انديشه های راهبردی مطرح فرمودند. بر اين اساس مرکز الگوی اسلامی ايرانی پيشرفت تاسيس شد و رئيس و اعضای شورای عالی مرکز بر اساس حکم معظم له منصوب شدند. مرکزالگوی اسلامی ايرانی پيشرفت تا کنون برنامه های متعددی با هدف بهره مندی از آرا و ديدگاه ها و مشارکت گسترده نخبگان، فرهيختگان و انديشمندان کشور در تدوين الگوی اسلامی ايرانی پيشرفت برگزار کرده است و در نظر دارد در ادامه برنامه های پيشين، به ويژه برگزاری اولين کنفرانس الگوی اسلامی ايرانی پيشرفت: نقشه راه طراحی و تدوين الگو که با شرکت استادان و محققان و شخصيت های ممتاز دانشگاهی و حوزوی در دهم و يازدهم خردادماه سال 1391 در محل کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ايران برگزار شد، دومين کنفرانس الگوی اسلامی ايرانی پيشرفت را با موضوعات مفاهيم، مبانی و ارکان پيشرفت در 18 و 19 ارديبهشت ماه 1392 در همان مکان برگزار نماید.

 

اهداف برگزاری این سلسله کنفرانس ها عبارتند از:

1-فرصت آفرينی برای ارائه آخرين يافته ها و دستاوردهای محققان و انديشمندان کشور در زمينه های مرتبط با محورهای کنفرانس

2- بهره مندی از نظرات و ديدگاه های علمي نخبگان، فرهيختگان و انديشمندان کشور در تدوين الگوی اسلامی ايرانی پيشرفت

3- ايجاد محيط تبادل نظر و تضارب آرای تخصصی صاحب نظران و تعميق گفتمان علمی در زمينه های مرتبط با محورهای کنفرانس

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید