آغاز تشکیل حلقه‌هاي فكري جوانان

 

دکتر سید مهدی فخرایی، دبیر کنگره پیشگامان پیشرفت با اشاره به آیین‌نامه تشکیل حلقهها و کانونهاي تفكر ويژه جوانان در خصوص الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، اعلام کرد به منظور ايجاد و گسترش زمينه‌هاي مؤثر جهت حضور پرنشاط و سازنده جوانان و تشكل‌هاي گوناگون سياسي، اجتماعي، علمي و فرهنگي دانشجويان و طلاب در عرصه پيشرفت و بهره‌گيري از روحيه آرمان‌خواهي و تحولگرايي آنان در توسعه تفكر و ايجاد و ترويج فضاي گفتماني و توليد علم در حوزه‌هاي مرتبط با پيشرفت اسلامي ايراني و با عنايت به بندهاي 2 و 3 و 8 و 9 از ماده سه اساسنامه مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت حلقه‌ها و كانون‌هاي تفكر ويژه جوانان تشكيل خواهد شد.

وی گفت حلقه‌ها و کانونهاي تفكر مجموعه‌های غيردولتي هستند كه در دانشگاه‌ها و حوزه‌هاي علميه تشكيل مي‌شوند. هر حلقه يا كانون بر حسب موضوع فعاليت، در ارتباط با يك يا چند انديشكده مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت قرار ميگيرد و تعامل فعال با انديشكده‌هاي مربوطه از وظايف اصلي حلقه يا كانون است. همچنین اين مجموعه‌ها بر اساس آیین‌نامه مصوب، فاقد نقش اجرايي و كاركرد سياسي هستند. هر حلقه از حداقل پنج دانشجو يا طلبه با انگيزه و متعهد در رشتههای متناسب علمی که دست کم یکی از آنان دانشجوي تحصيلات تكميلي و يا طلبه سطح سه حوزه و دارای سوابق فعاليتي مفيد و مؤثر باشد تشکیل می گردد و امکان عضویت فعالان، نخبگان و محققانی از رشته‌های متفاوت علمی و یا کاربردی در هر حلقه وجود دارد.

وی افزود اهداف حلقه‌های فکری جوانان عبارت‌اند از طراحي ابتكارات انگيزشي با هدف تبديل موضوع «الگوي اسلامي ايراني پيشرفت» به مطالبه عمومي و چشم‌انداز مشترك جامعه نخبگاني جوان، شناسايي و تقويت ظرفيت‌هاي فكري و علمي متخصصان و انديشمندان آينده كشور در حوزه‌هاي مرتبط با پيشرفت اسلامي ايراني و تسهيل نقش‌آفريني آنها در اين عرصه، بسترسازي براي گسترش فضاي بحث، تبادل‌نظر و گفتمان علمي در سطح دانشگاه‌ها و حوزه‌هاي علميه در زمينه‌هاي مرتبط با پيشرفت اسلامي ايراني، بسترسازي براي انتشار و تبيين نظرات و ديدگاه‌هاي فكري و علمي انديشكده‌ها، ايجاد همگرايي و هم‌افزايي فعاليت‌هاي مرتبط با الگو در سطح جوانان دانشگاهی و حوزوی و كمك به ايجاد شبكه فراگير همفكري.

دبیر کنگره پیشگامان پیشرفت تصریح کرد اعضای مؤسس حلقه، اسامی و مشخصات و سوابق علمی و فعاليتي خود و عنوان و حیطه موضوعی حلقه را به معاونت علمی مرکز اعلام می نمایند. این معاونت در هماهنگی با اندیشکدههای مربوط و دیگر واحدهای مرکز پس از بررسی، مجوز لازم برای تشکیل حلقه را براي يك دوره سه ساله صادر خواهد کرد.

وی در پایان اعلام کرد از تمامی جوانان، نخبگان و دانشجویان و اعضای تشکل‌های علمی، سیاسی و فرهنگی دانشجویی درخواست می‌کنیم ضمن بررسی موضوع در تشکل‌ها و گروه‌های علمی خود، تقاضایشان را برای بررسی به دبیرخانه کنگره پیشگامان پیشرفت یا معاونت علمی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ارسال نمایند.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید