جلسه هم‌انديشي با استادان همكار كنگره

 


جلسه هم‌انديشي با استادان درباره تشكيل حلقه‌هاي دانشجويي در تاريخ دوشنبه 21/05/92 و با حضور جمعي از استادان دانشگاه‌هاي تهران در محل سالن همايش‌هاي مركز الگوي اسلامي ايراني پيشرفت برگزار گرديد. اهداف برگزاري اين جلسه عبارت‌اند از دريافت نظرها و ديدگاه‌هاي استادان مدعو درباره نحوه و چگونگي تشكيل حلقه‌هاي فكري دانشجويي و گام‌هاي اوليه و اساسي در تشكيل آن؛ جذب و به‌كارگيري حداكثري دانشجويان فعال و مشتاق و علاقه‌مند به تحقيق در حيطه پيشرفت و موضوعات مربوط به آن؛ تفکر و انديشه‌ورزي و توليد محتواي نو با راهنمايي استادان فن در باب نظريه و ضرورت‌هاي پيشرفت ايراني اسلامي؛ ايجاد مسئله و تبيين دغدغه‌هاي مربوط به زمينه‌ها و موضوعات اساسي كشور براي دانشجويان حلقه‌هاي مختلف و تشويق و ترغيب آنان به واكاوي مسائل و عرضه راهكارهاي مطلوب در اين زمينه‌ها؛ استفاده از توان و ظرفيت‌هاي فكري دانشجويي در قالب رايزنان فكري جهت دريافت نظرها و ايده‌هاي آنها درباره موضوعات مرتبط با پيشرفت؛ برقراري ارتباط فکري مناسب با جوانان؛ بررسي مشكلات، موانع و مسائل پيش رو در تشكيل حلقه‌هاي فكري دانشجويي؛ لزوم كار فكري هدفمندتر و بلندمدت‌تر در كنگره‌هاي آتي پيشگامان پيشرفت با تشكيل اين حلقه‌هاي فكري.

همچنين در ادامه اين جلسه در خصوص محورهاي فرعي چهارمين كنگره پيشگامان پيشرفت كه قرار است در نيمه اول آذرماه 1392 برگزار گردد، بحث و تبادل نظر گرديد. محورهاي چهارمين كنگره پيشگامان پيشرفت عبارت‌اند از:

1- نوآوري،‌ كارآفريني و اشتغال 2- مهاجرت جوانان و تحصيل در خارج از كشور 3- پايگاه اجتماعي و منزلت جوانان 4- جوانان و شبکه‌هاي اجتماعي.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید