برگزاري دومين جلسه شوراي تلفيق و هماهنگي

 

 

به منظور ایجاد هماهنگی در فعالیت اندیشکده‌ها، نظریه‌پردازی و گفتمان‌سازی، دومین جلسه شورای تلفیق و هماهنگی در روز شنبه 02/06/92 از ساعت 16 تا 18 در محل مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و با حضور رئيس مركز، رؤسای اندیشکده‌های فعال و معاونان مرکز برگزار شد. تعيين اولويت‌هاي مراحل كاري انديشكده‌ها به منظور تحقق مأموريت‌ها و اتخاذ راهکارهای لازم برای مشارکت مؤثر اندیشکده‌ها در برگزاری سومین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با عنوان «واکاوی مفاهیم و نظریه‌های رایج توسعه و تجربیات ایران و جهان؛ به سوی نظریه اسلامی ایرانی پیشرفت»، دستور اين جلسه را تشكيل مي‌داد. پس از بيان مقدمات توسط آقاي دكتر واعظ‌زاده -رئيس مركز و رئيس شوراي تلفيق و هماهنگي-، رؤساي انديشكده‌هاي حاضر در جلسه به گزارش فعاليت‌هاي جاري و آتي انديشكده‌هاي متبوع خود، مطابق فهرست پانزده‌گانه مندرج در مرحله اول از شرح وظايف انديشكده‌ها پرداختند. رؤساي انديشكده‌هاي خانواده، آمايش‌هاي بنيادين، عدالت، فقه و حقوق اسلامي، علم، امنيت و دفاع، فرهنگ، معنويت و معاون هماهنگي و نظارت فرآيندي، افرادي بودند كه به ارائه گزارش و نظرات خود پرداختند. در پايان نيز آقاي دكتر واعظ‌زاده به جمع‌بندي سخنان پرداختند.

طبق مصوبه شوراي عالي مركز، شوراي تلفيق و هماهنگي كه متشكل از رؤساي انديشكده‌ها و معاونان مركز است جلسات خود را به صورت دوره‌اي در اولين شنبه هر ماه برگزار مي‌كند.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید