وبگاه سومین کنفرانس الگوي اسلامي ايراني پيشرفت راه‌اندازی شد

 

 

وبگاه سومين كنفرانس الگوي اسلامي ايراني پيشرفت با اهداف اطلاع‌رساني الكترونيكي به گروه‌هاي مختلف علمي ذي‌ربط شامل شركت‌كنندگان، ارسال‌كنندگان مقالات، داوران، سخنرانان ويژه و ميهمانان وي‍ژه، ارسال نامه‌هاي الكترونيكي براي تمام يا گروه‌هاي هدف كنفرانس، راهنمايي و رفع ابهام در خصوص تكميل يا بارگذاري مقالات، همكاري در ارزيابي الكترونيكي مقالات در بازه زماني مقرر و هماهنگي در اجراي برنامه‌هاي جانبي كنفرانس شامل بازديد، كارگاه آموزشي، اسكان، بازديدهاي علمي و نظاير آن با استفاده از امكانات نرم‌افزاري، راه‌اندازی شد.

این وبگاه جايگاهي براي تعامل دوسويه ميان دانشمندان و متخصصان و صاحب‌نظراني است كه مايل به ارائه مقاله يا حضور در اين رويداد عالي علمي‌اند. علاقه‌مندان مي‌توانند براي بازديد اين وبگاه به نشاني tc.olgou.ir مراجعه نمایند.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید