نهمين جلسه انديشكده علم برگزار گرديد

 

 

نهمين جلسه انديشكده علم با حضور اعضاي انديشكده در تاريخ 23/6/1392، در محل مركز الگوي اسلامي ايراني پيشرفت تشكيل گرديد. دستور کار اين جلسه به شرح زير بود:

 

بررسي و اصلاح پيش‌نويس حوزه كار انديشكده علم

 

پس از تلاوت آياتي از قرآن كريم و توضيحات معاون علمي و تقسيم كار ملي مركز، ابتدا اعضاي انديشكده علم به ارزيابي فعاليت‌هاي گذشته انديشكده پرداختند. سپس پيش‌نويس حوزه كار انديشكده علم مورد بررسي و تبادل نظر قرار گرفت و پيشنهادات و موضوعات اصلاحي و تكميلي مطرح گرديد. قرار شد پس از ارائه و جمع‌بندي نقطه نظرات اعضاء، اين متن تكميل گردد و پس از تصويب نهايي به عنوان سند اصلي انديشكده علم و مشخص‌كننده‌ي چهارچوب اصلي فعاليت‌ها محسوب شود. همچنين در جلسات آينده موضوعات مختلفِ حوزه علم، ارتباط موضوعات با يكديگر و جايگاه و نقش آنها در سند اصلي مطرح و بررسي شوند تا سند تفصيلي انديشكده تدريجاً تدوين گردد.

در اين جلسه بر اهميت توجه به مفهوم و تعريف علم، خصوصاً علوم انساني - به دلیل اثرگذاري عميق آنها در تمدن بشري- و ضرورت بررسي و تحليل پارادايم‌هاي مختلف در حوزه علم تاكيد شد و به عنوان يكي از محورهاي اصلي فعاليت انديشكده مورد تصويب قرار گرفت.

همچنين براي بررسي تأثیر علم در پيشرفت كشور، مفهوم دو اصطلاح «پيشرفت علم» و «پيشرفت علمي» تبيين و استفاده از اين دو واژه مورد توافق قرار گرفت. «پيشرفت علم» ناظر به مباني، ساختارها و سازكارهاي مربوط به نهاد علم و پيشرفت آن است؛ «پيشرفت علمي» به موضوع چگونگي و ميزان تأثير نهاد علم بر پيشرفت ديگر نهادهاي جامعه و ساختارها و ساز و كارهاي مربوط به آن تاكيد دارد. با بررسي مؤلفه‌ها و عناصر تشكيل دهنده اين دو مفهوم و تأثيرات متقابل آن‌ها بر يكديگر، ارزيابي دقیق‌تر و مؤثرتري از وضعيت علم و ميزان اثرگذاري آن در پيشرفت كشور امکان‌پذیر خواهد شد.

در انتهاي جلسه مقرر گرديد هر يك از اعضاء نظرات خويش را جهت بهره‌برداري و تكميل پيش‌نويس در اختيار دبيرخانه انديشكده قرار بدهند.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید