چهارمین جلسه هیئت‌رئیسه اندیشکده اقتصاد برگزار شد

 

 

چهارمین جلسه هیئت‌رئیسه اندیشکده اقتصاد به ریاست جناب آقای دکتر داودی برگزار شد. در این جلسه، اعضاي محترم هيئت‌رئيسه بر اساس مصوبات جلسات پيشين به بررسی نقشه راه  پژوهشی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در حوزه اقتصاد  پرداختند. اين نقشه را جناب آقای دکتر زاهدی وفا، عضو محترم هیئت‌رئیسه انديشكده اقتصاد، ارائه كردند.

نکات اصلی مطروح در این نقشه راه پژوهشی عبارت است از:

- الزامات قطعی تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در حوزه اقتصادی

- تدوین نقشه راه مطالعاتی و پژوهشی مربوط به حوزه اقتصاد

- ارائه روش‌شناسی مورد اتفاق و اجماع نخبگانِ حوزه اقتصاد کشور

- ارائه فرآیندی از مشارکت نخبگانی در تدوین نقشه راه

بر همین اساس مصوب شد اعضا در جلسه آتی بعد از مطالعه و بررسی بیشتر این نقشه، نظرات و دیدگاه‌های خود را با تفصیل بیشتری ارائه كنند.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید