بررسي تجارب توسعه در كشور مالزي

  • چاپ

 

 

در جلسه‌اي كه صبح روز چهارشنبه دهم مهرماه با حضور معاون محترم پشتيباني و تعدادي از مديران، كارشناسان و دبيران انديشكده‌ها در سالن اجتماعات مركز برگزار گرديد جناب آقاي دكتر بروجردي با بيان مشابهت‌هاي موجود بين كشورهاي اندونزي، مالزي و ايران، انتخاب تجربيات كشور مالزي را به منظور تدوين الگوي اسلامي ايراني پيشرفت، انتخابي هوشمندانه و سودمند برشمردند. نامبرده با بر شمردن اقداماتي كه در نيم‌قرن اخير در كشور مالزي درباره توسعه اقتصادي صورت گرفته است به شرح نگاه واقع‌بینانه حكومت مالزي به بحث مردم‌سالاري پرداختند و از ثبات سياسي و اجتماعي و توافق نخبگان در تعيين مسير توسعه به عنوان يكي از ويژگي‌هاي مطلوب مديريت پيشرفت در اين كشور نام بردند. بنا به گفته جناب آقاي بروجردي هر چند هنوز نمي‌توان كشور مالزي را به مفهوم كامل، كشوري توسعه‌يافته قلمداد كرد اما مي‌توان به عنوان يكي از نمونه‌هاي موفق كشورهاي در حال توسعه كه گام‌های بلندي را در اين زمينه برداشته است از تجربيات ارزنده اين كشور استفاده نمود. با بررسي دلايل موفقيت كشور مالزي، نتايج زير را می‌توان به عنوان دستاورد اين نشست برشمرد:

1- بدون وجود ضريب مناسبي از بردباري سياسي و اجتماعي، دستيابي به ثبات سياسي و اجتماعي مشكل است و بدون اين ثبات هم، برنامه‌ريزي توسعه ممكن نيست.

2- از سياست‌هاي خارجي توسعه‌نگر مسالمت‌جو بايستي استفاده نمود.

3- در بحث توسعه، وجود فصل‌الخطاب ضروري است.

4- توسعه سياسي و اقتصادي، مستلزم محيط آرام، انسجام، تكثرگرايي و تلاش جمعي است.

5- توسعه به مفهوم پشت پا زدن به سنت‌ها و ارزش‌ها نيست.

6- انتخاب راهكارها بر اساس مسائل واقعي داخلي و نه با تبعيت كوركورانه از نسخه‌هاي خارجي بايد انجام شود.

7- با استفاده از توان ائتلاف به جاي تشديد بحران، بايستي با بحران‌ها به صورت هوشمندانه مقابله نمود.

8- همراه نمودن ارزش‌هاي ديني و سنت‌هاي اجتماعي با مسير توسعه، نتايج پايدارتري را حاصل مي‌كند.

9- سرمايه‌گذاري به موقع در صنعت و الگوبرداري واقع‌بینانه از ساير كشورهايي كه داراي تجربه در اين زمينه هستند ضروري است.