دهمين جلسه انديشكده علم برگزار شد

 

 

دهمين جلسه انديشكده علم با حضور اعضاي انديشكده و جمعي از صاحب‌نظران مدعو در تاريخ 6/7/92 در محل مركز الگوي اسلامي ايراني پيشرفت تشكيل گرديد. در اين جلسه پس از تلاوت آياتي از قرآن مجيد، ادامه بررسي و اصلاح پيش‌نويس حوزه كار انديشكده علم آغاز شد. ابتدا، رئيس انديشكده،خلاصه­اي از مباحث مطروحه در جلسه قبل و نكاتي را كه در اين جلسه بايد مورد دقت نظر و بررسي قرار گيرد مطرح نمودند. سپس، دبير انديشكده پيشنهاد نمود در جمع‌بندي مطالب و مباحث گذشته مي‌توان حوزه فعاليت‌هاي انديشكده را به دو بخش كلي «چيستي علم» و «علم و پيشرفت» تقسيم نمود و در ذيل هر بخش، نظام موضوعات و سؤالات مرتبط را در نظر گرفت كه با اين پيشنهاد موافقت شد. بر اساس اين، مباحث نظري مربوط به علم و پارادايم‌هاي مربوط به آن در بخش «چيستي علم» مطرح مي­شوند. بخش «علم و پيشرفت» نيز به دو زيربخش «پيشرفت علم» و «پيشرفت علمي» تقسيم مي­گردد كه هر كدام، داراي موضوعات و نظام سؤالات مخصوص خود خواهند بود؛ موضوعاتي مانند آموزش و پژوهش كه جزو موضوعات اساسي اين دو زيربخش است در هر كدام، ماهيت، هدف­گذاري، و كاركردهاي متناسب با آن را خواهند داشت.

در ادامه جلسه، اعضا به بيان تعريف خويش در باب «چيستي علم» پرداختند و قرار شد بحث جلسات بعد، بيشتر دراين‌باره باشد. همچنين تصويب شد براي دستيابي به تعريف جامع و مشتركي در باب چيستي علم از طريق مكاتبه با تعدادي از دانشمندان و فرهيختگان حوزه و دانشگاه درخواست شود تعريف خود در باب چيستي علم را ارائه نمايند. تكميل و اصلاح تعريف مبنا بر اساس نظرهاي ايشان، امكان دستيابي به تعريفي مورد توافق و جامع را فراهم خواهد ساخت كه مي­تواند از آن پس در ادبيات مركز و برنامه­ها مطرح شود.

در ادامه جلسه، فهرست تعدادي از موضوعات حوزه «پيشرفت علم» مطرح و تصحيح و تكميل شد. قرار شد جهت انسجام بيشتر مفهومي و موضوعي، اين موضوعات در ذيل محورهايي كلي مانند سياستگذاري و مديريت، مرز دانش، آموزش، پژوهش، اطلاعات و ارتباطات، پايش علمي و آينده‌پژوهي، دسته‌بندي و تكميل شود و در جلسه آينده مورد بررسي قرار گيرند.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید