يازدهمين جلسه انديشكده فرهنگ برگزار مي‌گردد

 

 

انديشكده فرهنگ، يكي از انديشكده‌هاي عرصه زندگي مركز الگوي اسلامي ايراني پيشرفت است كه زمينه فعاليت آن، نظریه‌های فرهنگی، هنر، مواریث تمدنی اسلامی و ایرانی، زبان فارسی، فرهنگ عمومی و سبک زندگی (اوقات فراغت، لباس و پوشش و ...)، فرهنگ اقوام و مناطق مختلف کشور و مهندسی فرهنگی است. يازدهمين جلسه اين انديشكده، از ساعت 10:30الی 12:30 روز دوشنبه مورخ 29/07/1392 در محل مركز الگوي اسلامي ايراني پيشرفت تشكيل مي‌گردد.

دستور جلسه يازدهم اين انديشكده، به شرح زير است:

- استماع توضيحات آقاي دكتر قبادي درباره «تحليل گفتمان ادبي انقلاب اسلامي» و بحث درباره آن

- بحث درباره آراي مطروحه آقاي دكتر بنيانيان در جلسه دهم انديشكده

- بحث درباره موضوعاتي كه بايد در اولويت نشست­هاي پيشنهادشده در جلسه هشتم باشد و كيفيت برگزاري آنها

- بحث درباره سند «اهداف، مأموريت و مراحل كار انديشكده» و اخذ پيشنهادهاي اعضا درباره عنوان و محتواي سند

 

آقاي دكتر محمدعلي كي‌نژاد رياست اين انديشكده را بر عهده دارند.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید