مدير كل علمي-راهبردي معاونت علمي و تقسيم كار ملي منصوب شد

  • چاپ

طی حکم دکتر هادي اكبرزاده، معاون علمي و تقسيم كار ملي مرکز، دکتر رحمت‌الله قلي‌پور سوته به سمت مدير كل علمي-راهبردي معاونت علمي و تقسيم كار ملي مركز الگوي اسلامي ايراني پيشرفت منصوب شدند. متن حکم به شرح زير است:

باسمه تعالي

جناب آقاي دكتر رحمت‌الله قلي‌پور سوته

باسلام و احترام؛

با توجه به مراتب تعهد، تخصص و تجربه ارزشمند كاري، بدين وسيله جنابعالي را به سمت مدير كل علمي-راهبردي معاونت علمي و تقسيم كار ملي مركز الگوي اسلامي ايراني پيشرفت منصوب مي‌نمايم. اهتمام ويژه به تحقق وظايف و مأموريت‌هاي معاونت علمي و تقسيم كار ملي با استفاده همه‌جانبه از ظرفيت‌هاي علمي و نخبگاني كشور و توجه به جايگاه فراستادي مركز از اولويت‌هاي كاري شما محسوب مي‌شود.

توفيق جنابعالي را در انجام اين وظيفه خطير از خداوند متعال مسئلت دارم.