يازدهمين جلسه شورای دبیران اندیشکده‌های مرکز برگزار شد

  • چاپ

 

 

يازدهمين جلسه شورای دبیران اندیشکده‌های مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در روز شنبه مورخ 18 آبان‌ماه 1392 از ساعت 14:00 تا 16:00 در محل مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تشکیل گردید.

 

دستور اين جلسه عبارت بود از:

- استماع گزارش دبيران در خصوص پيشرفت گردش كار در انديشكده‌هاي متبوع

- چگونگي تشكيل كارگروه‌‌هاي مطالعاتي متشكل از دبير، كارشناس و دانشجويان برجسته تحصيلات تكميلي

- درخواست بازنگري در كاربرگ «حيطه كار انديشكده‌ها» با عنوان جديد «اهداف و قلمرو فعاليت انديشكده» با عنايت به نمونه‌هاي تكميل‌شده توسط انديشكده‌هاي مباني و امور اجتماعي، جمعيت و نيروي انساني

- ارائه قالب نگارش مباني انديشكده‌ها توسط آقاي دكتر عنبري

- درخواست معرفي كارشناس براي انتقال منظم و مداوم اطلاعات مورد نياز شامل اسناد و اخبار مربوط براي انعكاس در وبگاه به دفتر رياست

 

حاضران نيز عبارت بودند از آقایان

دکتر صادق واعظ­زاده (رئيس مركز)،

دكتر شهريار نيازي

دكتر محمدحسن روزي‌طلب (سرپرست دبيرخانه گروه كشاورزي و منابع طبيعي)

دكتر حميدرضا فرهمند (سرپرست دبيرخانه انديشكده علم)

دكتر موسي عنبري (دبير انديشكده مباني)

دكتر احمد غياثوند (دبير انديشكده امور اجتماعي، جمعيت و نيروي انساني)

دكتر مرتضي نورمحمدي (دبير انديشكده دفاع و امنيت ملي)

سيدمحمدحسن موسوي (سرپرست دبيرخانه انديشكده فرهنگ)

محمدحسين ساجدي‌نيا (سرپرست دبيرخانه انديشكده‌هاي خانواده و معنويت)

حجت‌الاسلام و المسلمين علي محمدي (سرپرست دبيرخانه انديشكده فقه و حقوق اسلامي)

دكتر محسن برهاني (سرپرست دبيرخانه انديشكده عدالت)

و سيدمحمدرضا سيدي (كارشناس اداره‌كل حوزه رياست)