سيزدهمين جلسه انديشكده فرهنگ برگزار مي‌شود

 

 

انديشكده فرهنگ، يكي از انديشكده‌هاي عرصه زندگي مركز الگوي اسلامي ايراني پيشرفت است كه زمينه فعاليت آن، نظریه‌های فرهنگی، هنر، مواریث تمدنی اسلامی و ایرانی، زبان فارسی، فرهنگ عمومی و سبک زندگی (اوقات فراغت، لباس و پوشش و ...)، فرهنگ اقوام و مناطق مختلف کشور و مهندسی فرهنگی است.

رياست اين انديشكده را آقاي دكتر محمدعلي كي‌نژاد بر عهده دارند.

سيزدهمين جلسه اين انديشكده، از ساعت 10:00 الی 12:00 روز دوشنبه مورخ 27/08/1392 در محل مركز الگوي اسلامي ايراني پيشرفت تشكيل مي‌گردد.

دستور اين جلسه به شرح زير است:

- بحث درباره «كاربرگ مشروح كار انديشكده» و هدف اصلي و قلمرو موضوعي انديشكده

- توضيحات آقاي دكتر قبادي درباره موضوع ارائه‌شده از سوي ايشان با عنوان «تحليل گفتمان ادبي انقلاب اسلامي» و بحث درباره آن

- بحث درباره موضوعاتي كه بايد در اولويت نشست­هاي انديشكده باشد و كيفيت برگزاري آنها (موضوعات پيشنهادي قبلي: نشست‌های علمی جایگاه فرهنگ و نظریه‌های راهبردی فرهنگ، مبانی و مبادی نظریه‌های فرهنگ، تعریف جامعه پیشرفته ایده‌آل و نحوه وصول به آن، شناسايي موانع و تجديد نظر در اصول و دیدگاه‌ها برای رسیدن به الگوی مطلوب)

 مدعوان اين جلسه عبارت‌اند از:

جناب آقای دکتر محمدحسین ایمانی خوشخو

جناب آقای دکتر حسن بنیانیان

جناب آقای دکتر محمدباقر خرمشاد

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای علی ذوعلم

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای محمدی عراقی

جناب آقای محمدحسین صفارهرندي

جناب آقای دکتر حسینعلی قبادي

جناب آقای احمد مسجدجامعی

جناب آقای دکتر علی منتظري

جناب آقای مهندس مصطفی میرسلیم

جناب آقای دکتر محمدهادي همایون

جناب آقای دکتر بلخاری

جناب آقای دکتر شهریار نیازی

جناب آقای دکتر محمد رجبی

جناب آقای دکتر کیومرث اشتریان

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید