تدوین اسناد علمی اندیشکده‌های مرکز

 

 

دكتر شهریار نيازي، عضو هيأت علمي دانشگاه تهران و همکار علمی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت اعلام کرد در دهمین جلسه شورای دبیران اندیشکده‌های مرکز مقرر شد بحث‌های علمی مطرح شده در اندیشکده‌های مرکز پس از تنظیم و تنقیح مناسب، درقالب آثار علمی فاخر تدوین و منتشر شوند. وی افزود در این جلسه نمودار «گردش كار انديشكده‌ها» بطور تفصیلی ارائه و بحث شد و در نظر است درصورتیکه اندیشکده‌ها نظرات تکمیلی دارند، ارائه دهند. وی گفت مقرر شد انديشكده‌ها از هم اكنون به اين سمت حركت كنند كه بر اساس نمودار يادشده، جلسات انديشكده‌ها را به نشست تبديل كنند. در این جلسه همچنین «آيين‌نامه و اصول راهنماي نگارش اسناد و گزارش‌هاي مركز الگوي اسلامي ايراني پيشرفت» بحث و بررسی شد.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید