با مشارکت متخصصان و اندیشمندان عرصه فرهنگ، ماتريس مسائل فرهنگي کشور تهیه می شود

 

 

دبیر اندیشکده فرهنگ اعلام کرد پانزدهمين جلسه انديشكده فرهنگ در روز دوشنبه 25/9/92 برگزار شد. مهم‌ترين بحث اين جلسه، چگونگي تدوين نظام مسائل فرهنگي بود. پس از بحث و تبادل نظر اعضا، در نهايت، مقرر شد ماتريس مسائل فرهنگي كه از تقاطع محورهايي چون باورها و اعتقادات، ارزش‌ها، هنجارها و ... با مقولاتي چون قانون، سياست، ورزش و ... شكل مي‌گيرد، با توجه به وضعيت فرهنگي و نيز مسائل روز كشور و در عين حال با بهره‌گيري از كارهاي پيشين انجام شده در اين زمينه، بررسي و تصويب گردد. در اين جلسه، همچنين درباره نحوه تدوين نظام واژگان انديشكده بر مبناي مباني غنی بومي و نيز موقعيت و وظيفه انديشكده در مركز تبادل نظر صورت گرفت.

از ساير اقدامات انديشكده فرهنگ در  آذرماه مي‌توان به بررسي تشكيل حلقه تفكر با موضوع تغييرات فرهنگي در دانشگاه تهران و نيز مذاكره با اعضاي پيشنهادي كارگروه فرهنگ عمومي اشاره كرد.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید