با هدف بررسي طرح ماتريس نظام مسائل حوزه فرهنگ، جلسه انديشكده فرهنگ مركز الگوي اسلامي ايراني پيشرفت برگزار شد

 

 

به گزارش دفتر ارتباطات و گفتمان­سازي مركز الگوي اسلامي ايراني پيشرفت، در اين نشست، اعضاي جلسه، موضوعات طرح ماتريس نظام مسائل حوزه فرهنگ از جمله رابطه دين با فرهنگ و رابطه فرهنگ و هويت را مورد بررسي قرار دادند.

در اين جلسه مقرر شد تمامي اعضا، موارد تكميلي و اصلاحي خود را در مورد طرح ماتريس نظام مسائل حوزه فرهنگ در حوزه بحث مفروضات فرهنگ در جداولي منعكس نمايند تا در جلسات آتي، مورد بررسي و جمع‌بندي نهايي قرار گيرد.

همچنين مقرر شد كه مسئله‌شناسي حوزه فرهنگ و ارتباط انديشكده فرهنگ با ساير انديشكده‌ها مورد بررسي و جمع‌بندي قرار گيرد.

گفتني است اندیشکده فرهنگ مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، اتاق فکری است که با حضور استادان حوزه و دانشگاه و صاحب­نظران فرهنگی کشور، وظیفه بررسی نظریه‌های فرهنگی، هنری، مواریث تمدنی اسلامی و ایرانی، زبان فارسی، فرهنگ عمومی، سبک زندگی، فرهنگ اقوام و مناطق مختلف کشور و مهندسی فرهنگی را برای دستیابی به الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به عهده دارد.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید