تحلیل و نقد نظریه‌های توسعه و تجارب جهانی در هفتمین جلسه شورای تلفیق و هماهنگی

 

 

هفتمین جلسه شورای تلفیق و هماهنگی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت باحضور رؤسای اندیشکده‌ها، معاونان مرکز و دبیران اندیشکده‌ها برگزار شد.

به گزارش دفتر ارتباطات و گفتمان سازی مركز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، در این نشست چگونگی انجام «تحلیل و نقد نظریه‌های توسعه و تجارب جهانی» مورد بحث و تبادل نظر اعضا قرار گرفت.

رئیس شورای عالی و رئیس مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هدف از طرح موضوع تحلیل و نقد نظریه‌های توسعه و تجارب جهانی را دستیابی به اتفاق نظر درباره شیوه استفاده از تجارب جهانی برای  مشارکت اندیشکده‌ها در سومین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ذکر کرد و اظهار داشت: تحلیل و آسیب شناسی نظریه های رایج و مدل کلان توسعه غربی و ارزیابی تطبیقی تجارب توسعه در کشورها و استنتاج عوامل و مبانی مشترک آنها، از محورهای اصلی سومین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است که با موضوع اصلی «واکاوی مفاهیم و نظریه های رایج توسعه و تجارب ایران و جهان؛ به سوی نظریه اسلامی ایرانی پیشرفت» در انتهای اردیبهشت و ابتدای خرداد سال 1393 برگزار خواهد شد.

در این جلسه رؤسای اندیشکده ها و دیگر اعضا به بیان نظرهای خود پرداختند.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید