برگزاري هشتمين نشست كارگروه كشاورزي و منابع طبيعي

 

 

هشتمين نشست كارگروه كشاورزي و منابع طبيعي با حضور 26 نفر از صاحب‌نظران و دانشمندان به منظور بحث و تبادل نظر درباره تدوين مباني عرصه‌اي کشاورزی و منابع طبيعي در تاريخ هفتم اسفندماه 92 برگزار گرديد.

در اين نشست، گزارش مؤسسه پژوهش‌هاي برنامه‌ريزي، اقتصاد كشاورزي و توسعه روستايي وزارت جهاد كشاورزي، تحت عنوان «نتايج مقدماتي تدوين الگوي اسلامي ايراني پيشرفت كشاورزي» ارائه گرديد و ضمن مرور مباني و روش‌شناسي در فرايند مطالعات در مراحل تعيين وضع موجود، وضع مطلوب و اهداف بخش كشاورزي به بحث و تبادل نظر پيرامون چگونگي تلفيق و تعيين اهداف كلي و چهارچوب نظري براي طراحي الگوی پیشرفت بخش كشاورزي پرداخته شد.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید