انتشار خلاصه مذاکرات اعضای شورای عالی مرکز در موضوع بازبینی مفهوم پیشرفت

 

 

خلاصه مذاکرات اعضای شورای عالی مرکز در موضوع بازبینی مفهوم پیشرفت در بخش دیدگاه وبگاه مرکز منتشر شد. به گزارش دفتر ارتباطات مرکز، اعضای شورای عالی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت طی پنج جلسه فشرده به هم­اندیشی در راستای بازبینی مفهوم پیشرفت از نگاه دینی و بومی پرداختند. حاصل این گفتگوها و تبادل نظرهای علمی، دستیابی به تعدادی تعریف بدیع از پیشرفت بود که جایگاه نظام ارزشی اسلام نیز در آنها هویداست. با توجه به مطول بودن مذاکرات صورت گرفته و دشواری مطالعه متن تمامی مذاکرات، چکیده­ای از مباحث اساسی این گفتگوها در قالب پرسش و پاسخ استخراج شد تا در دسترس فرهیختگان و علاقمندان به مباحث بنیادی پیشرفت قرار گیرد. این نوشتار در سه بخش الف- مفهوم و چیستی پیشرفت، ب- عرصه ها و اولویت های پیشرفت و ج- الزامات و مقدمات پیشرفت به ارائه این چکیده می پردازد.

 

جهت مطالعه صفحه مربوط، اینجا را کلیک نمایید.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید