/اولین نشست توسعه و پیشرفت اقتصادی ارایه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت/ توسعه اقتصادی غرب، ربا را توجیه نمی‌کند

 

 

اولین نشست توسعه و پیشرفت اقتصادی ارایه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با حضور هیئت رئیسه جلسه حجت الاسلام سید حسین میرمعزی و دکتر سیدمنصور خلیلی عراقی با ارایه مقاله حجت‌الاسلام سیدعباس موسویان ارزیابی سیر تاریخی ربا در فرآیند توسعه غرب و نقد قرائت‌های جدید بهره بانکی در چارچوب سلامی برگزار شد.

دکتر سید عباس موسویان در سالن شماره 1 درباره توسعه و پیشرفت اقتصادی مقاله خود را ارائه داد. وی در این زمینه گفت: ارزیابی سیر تحول تاریخی توسعه اقتصادی غرب نشان می‌دهد که بازخوانی مفهوم ربا و ارائه تفسیرهای جدید و توجیه‌گر آن، نقش مهمی در فرایند توسعه اقتصادی غرب داشته است.

وی افزود : در واقع تاریخ غرب شاهد تغییر نظریات و دیدگاه‌ها در شناخت ماهیت ربا و عوامل اثر گذار بر آن بوده است که در نتیجه آن پس از دوران رنسانس بسیاری از مفاهیم مورد پذیرش عمومی جوامع غربی، مورد اصلاح و تعدیل اساسی شد که یکی از آن‌ها ربا است.

این اندیشمند برجسته در ادامه افزود: پس از آن حرمت ربا که زمانی اصل شرعی قانونی تلقی می‌شد به بهانه توسعه اقتصادی کنار گذاشته شد. بر همین اساس در مقاله ارائه شده تلاش بر این است که روش تحلیل محتوا با اتخاذ رویکرد مقایسه ای بین اسلام و غرب به شناخت ربا و بهره در فرایند توسعه غرب نشان دهد که ناتوانی کلیسای مسیحی در تفکیک معاملات صحیح معاملات مبتنی بر ربا یکی از دلایل نهضت توجیه ربا پس از رنسانس در غرب است.

وی خاطر نشان کرد: دین اسلام از ابتدا با اتخاذ رویکردی امضایی در مواجه با معاملات اقتصادی با مشروع اعلام کردن اکثر معاملات مالی تنها گونه‌ای خاص یعنی زیاده مشروط در عقد قرض را ربا اعلام کرد.

بر همین اساس در چارچوب اسلامی در طول تاریخ نیاز حدی به توجیه ربا وجود نداشت. بنابراین دیدگاه‌هایی نیز در صد سال اخیر توسط برخی دانشمندان مسلمان در توجیه ربا مطرح شده است قابل نقد است.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید