/دومین نشست توسعه و پیشرفت اجتماعی ارایه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت/ راهکاری برای توسعه اجتماعی مبتنی بر دین مبین اسلام

 

 

دومین نشست توسعه و پیشرفت اجتماعی ارایه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با حضور هیئت رئیسه جلسه دکتر سوسن باستانی و دکتر سید حسین سراج زاده با ارایه مقاله دکتر تقی آزاد ارمکی درباره عقب‌ماندگی توسعه در ایران برگزار شد.

دکتر تقی آزاد ارمکی در سالن اصلی در خصوص راهکارهای توسعه اجتماعی مقاله ای ارایه داده و گفت: توسعه‌یافتگی با توسعه‌نیافتگی و عقب‌ماندگی در نزد بسیاری از صاحب‌نظران توسعه ای در ایران همراه هم و تا حدودی به جای هم قرار گرفته است که این اختلاط مفهومی و معنایی زمینه بدفهمی‌های عمده ای در مورد جریان توسعه ایران شده است.

وی افزود: به طور خاص در مورد پاسخ به این سؤال که آیا جامعه ایرانی در مسیر توسعه قرار دارد؟ پاسخ به این سؤال این است که اگر شناخت زمینه‌ها و فرآیند برنامه و اندیشه توسعه در ایران اصل قرار می‌گرفت جوابی برای این سؤال بود، در حالی که با این اختلاط معانی و مفهومی، سخن از زمینه‌ها و فرآیند توسعه‌نیافتگی و عقب‌ماندگی شده است.

این استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران با اشاره کرد: در این مسیر عده ای با تمرکز بر برخي از کارهای صورت گرفته در عصر پهلوی اول یا دوم سخن از توسعه وارونه در سایه مفهوم مدرنیته وارونه گفتند.

آزاد ارمکی بیان کرد: در این مقاله ای که ارایه شد سعی شده است تا ضمن معرفی زمینه‌ها و بستر ظهور جریان اندیشه ای که به جای شناخت توسعه به عنوان فرآیند و عمل بر عقب‌ماندگی و توسعه‌نیافتگی تاکید کرده‌اند، به ابعاد این پدیده تحت عنوان پارادایم عقب‌ماندگی اشاره شود.

وی در پایان به مسیر این مقاله تاکید کرد: در این مسیر به لحاظ مفهومی و نظری، توسعه بومی و تجربه توسعه به جای توسعه بیرونی و عقب‌ماندگی اصل خواهد شد. همچنین این مقاله به لحاظ عملی هم به جای محوریت بخشیدن به برنامه های متمرکز دولتی بر مشارکت مردمی و توسعه مردم مدار تاکید دارد.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید