/دومین نشست توسعه و پیشرفت سیاسی ارایه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت/ نخبگان غربی از یادآوری توسعه سیاسی بدون دین شرمنده‌اند

 

 

دومین نشست توسعه و پیشرفت سیاسی ارایه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با حضور هیئت رئیسه جلسه دکتر علیرضا صدرا و دکتر سید سعید زاهد زاهدانی با ارایه مقاله دکتر مصطفی ملکوتیان درباره چالش‌های توسعه سیاسی در کشورهای صنعتی برگزار شد.

دکتر مصطفی ملکوتیان با ارایه مقاله ای در خصوص چالش‌های توسعه سیاسی در کشورهای صنعتی گفت: بررسی مفهوم و عملکردهای توسعه سیاسی در غرب لزوم تحقیق در اين امر مهم را فراروی ما قرار داد. نخستین مورد مبانی فکری فلسفی نظام‌های سیاسی غربی بوده است.

این اندیشمند با اشاره به دومین مهم که کارکردهای مختلف توسعه سیاسی است، افزود: این کارکردها که حتی بسیاری از نخبگان غربی نیز از یادآوری آن شرمنده‌اند و برخی از آنان در تلاش برای اصلاح این نظام‌ها هستند و به کلی از آن بریده‌اند، حاکی از وجود انواع سه‌گانه‌ای از نارسایی‌ها و چالش‌های فرهنگی- اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در غرب است.

این استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در پایان تاکید کرد: وجود انواع این سه‌گانه‌ها می‌تواند پایه معضلات بزرگ‌تر و بنیان برافکن تر غرب در آینده باشد.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید