/دومین نشست توسعه و پیشرفت فرهنگی ارایه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت/ الگوی اسلامی شهری آینده‌ای روشن برای شهروندان

 

 

دومین نشست توسعه و پیشرفت فرهنگی ارایه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با حضور هیئت رئیسه جلسه دکتر مهدی محسنیان راد، دکتر سعیدرضا عاملی با ارایه مقاله دکتر ناصر فکوهی درباره تبيین الگوی هویتی -ترکیبی شهری در جهت پیشرفت و توسعه کشور برگزار شد.

 

ناصر فکوهی در تبیین الگوی هویتی ترکیبی شهری در جهت پیشرفت و توسعه کشور در مقاله خود اظهار کرد: ابتدا تبیین نظری بر اساس قرار دادن مقوله شهر در چهارچوب فرآیند عمومی، جهانی شدن انجام می‌گیرد و درک جدیدی را نسبت به فرهنگ و اولویت آن در برابر رویکردهای فناورانه-اقتصادی به توسعه بیان می‌کند.

این مدرس دانشگاه افزود: شهر اسلامی ایرانی را در سه دوره متفاوت تاریخ ایران تحت عنوان ورود مدرنیته (مشروطه)، شکل گیری مدرنیته بر اساس الگوی غربی (دوره پهلوی) و سرانجام بازتعریف مدرنیته تعریف کرد.

وی با اشاره به الگوی شهری خاطرنشان کرد: این الگو شاید بتواند آینده ای بهتر و هماهنگ‌تر را برای شهروندان به وجود آورد، بنابراین رویکرد عمومی مقاله بنیادی است اما در آن نکته اساسی کاربرد پذیر بودن، مهم‌ترین نیاز کنونی شهرهای ما و بالاترین انتظار مسئولان محلی از گرایش‌های شناخت اجتماعی و فرهنگی است.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید