/سومین نشست توسعه و پیشرفت اقتصادی ارایه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت/ نقش حاکمیت و نظام قضایی در تجلی فرهنگ جامعه

 

 

سومین نشست توسعه و پیشرفت اقتصادی ارایه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با حضور هیات رئیسه جلسه حجت‌الاسلام سیدحسین میرمعزی و دکتر سیدمنصور خلیلی عراقی با ارایه مقاله دکتر سید محمد حسن مصطفوی درباره نقش نهادها در فرآیند پیشرفت و توسعه با رویکرد اسلامی برگزار شد.

دکتر سید محمد حسن مصطفوی در این نشست گفت: در اقتصاد نهادگرای امروز، استقرار پایدار نهادهای توسعه ای غیر اقتصادی، پیش نیاز پیشرفت و توسعه اقتصادی تلقی می‌شود که در این میان، نقش حاکمیت و نظام قضایی، آداب، رسوم، نظام تعلیم و تربیت که تجلی فرهنگ جامعه می‌باشد، از اهمیت بسیاری برخوردار است.

وی افزود: در آموزه های اسلامی به ویژه گرایش شیعی، بر نقش حاکمیت- دولت تأکید می‌شود، به ویژه که دولت می‌باید حقیقت گرا و عدالت محور با کارگزارانی سالم و مردمی باشد، همچنین جایگاه والای علم و تعلیم و تربیت، جایگاهی ویژه و از عواملی است که در صورت توجه به مفاهیم، مباني و پيش‌فرض‌ها و به روز کردن روح آن‌ها و بررسی دقیق و تأملات عمیق در جهت برقراری و تداوم آن‌ها، جامعه پیشرفت می‌کند.

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس تاکید کرد: در این مقاله که به روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از داده های اسنادی (کتابخانه ای) نگارش یافته، به مواردی در تاریخ دوران اسلامی می‌پردازد که مفاهیم فوق در حد تعاریف و ظرف زمانی خود، کمابیش جاری و ساری بوده و دوره رونق را رقم زده و در مواقعی که عناصر مذکور با تحولات، تغییر نکرده و رشد نیافته، دوره رکود تجربه شده است.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید