/سومین نشست توسعه و پیشرفت فرهنگی ارایه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت/ تبیین یک الگوی هویتی ترکیبیِ شهری در جهت پیشرفت و توسعه کشور

 

 

سومین نشست توسعه و پیشرفت فرهنگی ارایه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با حضور هیات رئیسه جلسه دکتر مهدی محسنیان راد، دکتر سعیدرضا عاملی با ارایه مقاله دکتر ناصر فکوهی تبیین یک الگوی هویتی ترکیبی شهری در جهت پیشرفت و توسعه کشور برگزار شد.

دکتر ناصر فکوهی در توضیح مقاله گفت: تلاش می‌شود که ابتدا تبیين نظری بر اساس قرار دادن مقوله شهر در چارچوب فرایند عمومی جهانی شدن انجام بگیرد و درک جدیدی را که نسبت به فرهنگ و اولویت آن در برابر رویکردهای فناورانه- اقتصادی به توسعه وجود دارد بیان شود. سپس، شهر اسلامی- ایرانی در سه دوره متفاوت تاریخ ایران، یعنی ورود مدرنیته (مشروطه)، شکل گیری مدرنیته بر اساس الگوی غربی (دوره پهلوی)، و سرانجام باز تعریف مدرنیته.

استاد انسان شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران درباره دوره پساانقلابی در مقاله خود توضیح داد: در این مقاله، ورود ما به نظام جهانی (دوره پسا انقلابی) بررسی شده است و رویکردهای شکلی و صورت گرا برای تبیین این الگو نقد می‌شوند که شاید بتواند آینده ای بهتر و هماهنگ‌تر را برای شهروندان ما به وجود آورد.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید