/چهارمین نشست توسعه و پیشرفت اجتماعی ارایه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت/ با توسعه اسلامی فرهنگ می‌توان به ساحت‌های مختلف توسعه رسید

 

 

چهارمین نشست توسعه و پیشرفت اجتماعی ارایه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با حضور هیات رئیسه جلسه دکتر سوسن باستانی و دکتر سید حسین سراج زاده با ارایه مقاله دکتر علیرضا ذاکر اصفهانی با ارایه مقاله ای درباره رابطه خلقیات ایرانی و عدم پیشرفت کشور در نظریه اندیشمندان ایرانی برگزار شد.

علیرضا ذاکر اصفهانی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با ذکر اینکه مفهوم اعتلا، پیشرفت و تعالی، هم خانواده مفاهیمی چون توسعه و رشد است، گفت: روی دیگر سکه توسعه تجدد است و نتایج و آرمان‌های آن با آنچه که ما فکر می‌کنیم متفاوت است و ما مفهوم  تعالی و پیشرفت را جایگزین توسعه می‌کنیم.

وی با اشاره به موضوع سخنرانی خود گفت: در رابطه با خلقیات ایرانی و عدم پیشرفت کشور ابتدا معتقد بودم که ریشه بسیاری از مشکلات مسائل اقتصادی است، اما بعدها به این نتیجه رسیدم علل مشکلات کشور مسئله فرهنگ و توسعه‌نیافتگی و نوع خلقیات و منش‌های ماست.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران عنوان کرد: در طول 200 سال گذشته در رابطه با خلقیات ما مطالب گوناگونی نوشته شده است و شرق‌شناسان نگاه منفی به جامعه ایران داشته و ما در گفتمان آن‌ها مستحیل شدیم.

استاندار سابق اصفهان اظهار کرد: ما در زمینه عدم توسعه‌یافتگی در طول قرن‌های گذشته پرسش داشته‌ایم. جریانی با درون مایه شیعی در عصر صفوی، تمدن‌سازی كرد و همزمان نیز خیزش در غرب آغاز شد. ایران و  غرب از یک جا شروع کردند، اما ما از قافله پیشرفت عقب ماندیم و غرب روند پیشرفت را طی کرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با اشاره به پرسش عباس میرزا از یک فرانسوی در مورد علل توسعه‌نیافتگی ایران گفت: در جریان جنگ‌های ایران و روس او سؤالاتی در مورد علل توسعه‌نیافتگی ایران داشت؛ برخی راه حل را در به دست آوردن سلاح آتشین دانستند و با وجود آنکه سلاح آتشین نیز به دست آوردیم، اما موفق نشدیم توسعه یافته شویم، در این میان عده ای شیفته مدرنیته شدند و جریان سنت‌گرا بر حفظ بومی‌گرایی تأکید داشت.

استاندار سابق اصفهان عنوان کرد: مشکل توسعه‌نیافتگی ما به مسئله فرهنگ بازمی‌گردد، مناسبات خلقی و روحی ایرانی در توسعه‌نیافتگی دخالت مستقیم دارد، البته وقتی نخبگان ما به این باور رسیدند که مشکلات کشور در فرهنگ و خلقیات و روحیات ایرانی است، شروع به تألیف کتاب کردند.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران افزود: البته شرق‌شناسان نیز واقعاً ایران را نشناختند و سعی کردند از زاویه دید خود ما را توصیف کنند و امروز نیز دنیای غرب از طریق افسانه‌هایی چون هزار و یک شب ما را می‌شناسد.

ذاکر اصفهانی با ذکر اینکه برای پیشرفت باید بپذیریم از برخی جهات مشکل داریم، گفت: پنهان کاری، عدم شفافیت، غلبه احساسات بر خردورزی، فقدان نظم، محافظه کاری، تنبلی علمی از جمله خصلت‌های ماست که رفع این خلقیات منفی تأثیر مستقیمی بر پیشرفت ملت ایران دارد

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید