/چهارمین نشست توسعه و پیشرفت اقتصادی ارایه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت/ واکاوی قابلیت‌های بخش كشاورزي در پيشرفت اقتصادی ایران اسلامی

 

 

چهارمین نشست توسعه و پیشرفت اقتصادی ارایه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با حضور هیات رئیسه جلسه حجت الاسلام سیدحسین میرمعزی و دکتر سیدمنصور خلیلی عراقی با ارایه مقاله دکتر حجت ورمزیاری درباره واکاوی قابلیت‌های بخش كشاورزي در پيشرفت اقتصادی ایران اسلامی برگزار شد.

دکتر حجت ورمزیاری در چهارمین نشست توسعه و پیشرفت اقتصادی ارایه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت گفت: یکی از مهم‌ترین مباحثی که در فرآیند توسعه و پیشرفت اقتصادی کشورها مطرح است، نحوه توجه به بخش‌های اقتصادی و اولویت‌دهی به آن‌ها است. ترکیب بخشی رشد اقتصادی، نقش مهمی در عدالت‌محوری آن دارد.

این دانش آموخته دکترای توسعه کشاورزی دانشگاه تهران افزود: بررسی‌ها حاکی از آن است که سیاست‌های اقتصادی کشور در دوره 1350 تا 1386 رشد تولید ناخالص داخلی کشور، عدالت محور و رشد حامی فقرا نبوده است و سیاست‌های مذکور، در عمل، بخش کشاورزی را بر خلاف قابلیت اساسی آن در رشد و عدالت، مورد کم‌توجهی قرار داده‌اند.

وی گفت: هدف از این مطالعه بررسی نقش و قابلیت بخش کشاورزی در الگوی ایرانی-سلامی پیشرفت است. در این مقاله میزان توجه به بخش کشاورزی در اقتصاد ایران بررسی شده است. در نهایت، قابلیت‌های بخش کشاورزی در الگوی پیشرفت و عدالت، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید