/چهارمین نشست توسعه و پیشرفت فرهنگی ارایه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت/ كيفيت تئوريزه شدن الگوي پيشرفت اسلامي در دوران گذار

 

 

چهارمین نشست توسعه و پیشرفت فرهنگی ارایه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با حضور هیات رئیسه جلسه دکتر مهدی محسنیان راد، دکتر سعیدرضا عاملی با ارایه مقاله دکتر احمد زیبایی‌نژاد درباره چگونگي تئوريزه شدن الگوي توسعه غربي و كيفيت تئوريزه شدن الگوي پيشرفت اسلامي در دوران گذار برگزار شد.

 

دکتر احمد زیبایی‌نژاد در این نشست گفت: تحوّل در ساختارهاي سياسي، فرهنگي و اقتصادي براي ايجاد تمدن مدرن فرآيند «توسعه» است اما «پيشرفت» در منطق اسلام، متفاوت با توسعهدر منطق تمدن مادى غرب است.

وی افزود: غرب با يك جهت -جهت مادى- به توسعه نگاه مي‌كنند. اما در منطق اسلامى، پيشرفت ابعاد جامعي دارد.

پژوهشگر و مدیر گروه پژوهشی حسینیه اندیشه قم در ادامه افزود: پژوهش حاضر براي تحليل سازگاری مدل‌های رايج توسعه غربي با مبانی اسلامی و ويژگي‌های جامعه ايران، ابتدا به تبيين نظريِ «نظام مفاهيم، ساختارها و محصولاتِ» مدل‌هاي رايج توسعه‌ غربي و ارزش‏هاي مادي برخاسته از فرهنگ آن پرداخته و سپس براي حركت به سمت مدل مطلوب اسلامی ایرانی به طراحي چارچوب نظري براي الگوي پيشرفت اسلامي در «دوران گذار» مي‌پردازد.

وی در توضیح این موضوع گفت: به عبارت بهتر، با شناخت دقيق و قاعده‌مند از چارچوب مدل‌هاي رايج دنيا و تأثيرگذاري آن در وضع موجود كشور ايران، به ترسيم الگوي گذار براي تغيير جهت در شاخصه‌هاي كمّي و كيفي آن مدل‌ها مي‌پردازد. البته اين الگو، مدلِ شيب براي دوران گذار است تا بتوان در آينده با الگوي مطلوبِ پيشرفت اسلامي به سمت تحقق تمدن نوين اسلامي حركت كرد.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید