/در نشست توسعه و پیشرفت سیاسی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مطرح شد/ سایه مکتب کلاسیک بر جهان سومی‌ها

 

 

سومین نشست عصر امروز كنفرانس الگوي اسلامي ايراني پيشرفت با موضوع توسعه و پیشرفت سیاسی  ارایه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با حضور با حضور هیات رئیسه جلسه دکتر محمد حسین پناهی و دکتر بهرام اخوان کاظمی با ارایه مقاله دکتر محمد عابدی اردکانی درباره آسیب شناسی مکتب کلاسیک توسعه سیاسی و ارائه الگوی جایگزین برگزار شد.

دکتر محمد عابدی اردکانی گفت: برای تدوین این مقاله دو کار انجام شده است، نخست اینکه مدعاها، را مطرح می کنیم و اشکالات را برطرف می نماییم. دوم اینکه در توسعه سیاسی در الگوی سیاسی اسلامی پیشرفت چه اقداماتی را باید انجام داد تا راه متفاوتی را در این مکتب پیش بگيريم.

دانشیار و مدیر گروه علوم سیاسی دانشگاه یزد تاکید کرد: در غرب مکاتب متعددی وجود دارد ولی مکتبی که به رغم گذشت سالها هنوز غالب است و حتی در ایران و جهان سوم هم گسترانیده شده ، مکتب کلاسیک می باشد كه ایراداتی به این مکتب نیز وارد است.

وی افزود: از دهه 1950 در غرب مكتبي در متون توسعه به منصه ظهور رسيد كه به عنوان «مكتب كلاسيك توسعه سياسي» شناخته مي شود. به رغم تنوعات اين مكتب و رويكردهاي متفاوتي كه در آن نسبت به توسعه سياسي وجود دارد، مي توان مباني و اصول مشتركي را به عنوان پارادايم آن استنباط و استخراج كرد كه مهم ترين اجزاي آن عبارتند از: 1- بين سنت و تجدد تقابل و دو شاخگي دائمي است؛ 2- جوامع و فرهنگ هاي سنتي ثابت و يك‌نواختند؛ 3- توسعه سياسي فرآيندي تك خطي، جبري و جهاني است.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید