دانش و سیاستگذاری یکپارچه ملی و الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی

 

 

مقالات در نوبت بعد از ظهر با ارایه مقاله حجت الاسلام دکتر سعیدرضا عاملی ادامه یافت. وی مقاله ای تحت عنوان دانش و سیاستگذاری یکپارچه ملی- بومی- جهانی و الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی با حضور دکتر محمد مهدی فرقانی و دکتر علیرضا دهقان به عنوان هیات رییسه ارایه داد.

دکتر سعید رضا عاملی با اشاره به این نکته که انسان تنها عینیت نیست و ذهنیت او هم موثر بر عملکردش است، گفت: دانش و سیاستگذاری بومی-جهانی، اشاره به دانش و سیاستگذاری دارد که ناظر بر ظرفیت ها و چالش های ملی-فراملی است. این عرصه با توجه به ظهور صنعت همزمان ارتباطات و سریع شدن صنعت حمل و نقل و همچنین ظهور فضای مجازی و اهمیت یافتن و افزایش انفجاری منابع و تغییر پارادایمی امری اجتناب ناپذیر است که بدون توجه به این نظام واره گرفتار یک شکست اجتماعی، بحران و بی نظمی ارزشی، به هم ریختگی اقتصادی و تجاری و بحران های اجتماعی خصوصا در محلی، جهانی، منطقه ای و جهانی خواهیم شد.

وی با اشاره به این نکته که احساس فقر کردن با فقیر بودن متفاوت است و یک ثروت مند هم می تواند احساس فقر کند، تاکید کرد: برای تجلی انسان باید به عرصه عینیت و ذهنیت او توجه کرد و بنایش تنها به یک بعد خلاصه شد.

استاد دانشگاه تهران اضافه کرد:  ظهور فضای دوم فضای مجازی از قابلیت ها و منطق ذاتی متفاوتی برخوردار است که بسیاری از دانش ها، ظرفیت ها و برنامه ها را دستخوش تغییر جدی و مرکزی می کند. مسیر پیشرفت اسلامی، مسیر مستقیم بدور از افراط و تفریط همراه با تعادل و میانه روی به سمت کمال است؛ بر همین اساس پیشرفت از یک روح متعادل و در عین حال کمال گرایانه برخودار است که به سمت حقیقت تدبیر شده الهی میل دارد.

استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهرانبا اشاره به این نکته که شاید هنر اصلی این مقاله جمع کردن و یکپارچه سازی متغیر های متکثر مرتبط با الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی با حفظ استقلال اندیشه و معرفت اسلامی باشد، خاطرنشان کرد:  موضوع پیشرفت به تنهایی یک موضوع چند وجهی، چند رشته ای و گره خورده با عوامل و عناصر متکثر و در عین حال متضاد است. وقتی پیشرفت را در چارچوب جهان بینی و ارزش های اسلامی دنبال می کنیم، ملاحظات عمیق تری پیدا می کند که بسیاری از عوامل آن به لحاظ آثار قابل درک است اما به چشم و حس مادی ابهام بر انگیز است. زمانی که پیشرفت اسلامی را با تمدن، فرهنگ، سرزمین و تجربه ایرانی پیوند می زنیم و به نوعی یک پیشرفت اسلامی فرهنگی شده در جامعه ایرانی را دنبال می کنیم

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید