رویکرد منتقدانه به تئوری «دین و توسعه» ماکس وبر

 

 

در دومین روز از سومین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، نشست توسعه و پیشرفت فرهنگی در نوبت اول با سخنرانی دکتر حسین میرزائی آغاز شد. وی مقاله ای را تحت عنوان رویکرد منتقدانه به تئوری «دین و توسعه» ماکس وبر در حضور دکتر محمدحسين پناهي و دکتر غلامعلی افروز به عنوان هیات رییسه ارایه داد.

دکتر حسین میرزائی در این نشست گفت: توسعه موضوع کلیدی بسیاری از سوی حوزه های علوم اجتماعی است و به عنوان بحثی مهم در آرای بسیاری از جامعه شناسان جایگاه ویژه ای دارد.

وی افزود: نظریات مربوط به توسعه را می توان به دو رویکرد سخت افزاری و نرم افزاری تقسیم کرد. در دیدگاه سخت افزاری توسعه بیشترین تاکید بر متغیرهای چون سرمایه گذاری، صادرات، توسعه بخشی خاص و ... است و در رویکرد نرم افزاری بیشترین تاکید بر متغیرهای روانشناختی همچون نیاز به پیشرفت، فرهنگ، دین می باشد.

میرزایی اشاره کرد: دیدگاه جامعه شناسان بیشتر از نوع نرم افزاری است و بیشترین تاکید بر شرایط و متغیرهای فرهنگی و اجتماعی توسعه است. در این میان تئوری وبر در خصوص رابطه دین و توسعه جایگاه ویژه دارد.

این مدرس دانشگاه خاطرنشان کرد: در تحقيقي كه از 30 کشور مسیحی، اسلامی، هندو و بودائی صورت گرفته است، تلاش شد تا صحت فرضیه ماکس وبر در خصوص تاثیر آموزه های پروتستان بر پیشرفت مورد بررسی مجدد قرار گیرد. نتایج نشان می دهد که اگر چه در نگاه نخست آمارهای توسعه در كشورهاي مسيحي، مسلمان، بودایی و هندو به نفع جوامع مسیحی است؛ اما شواهد مختلف نشان می دهد که تئوری وبر نیازمند بازنگری جدی است.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید