برنامه های نخستين کنفرانس الگوی اسلامی ايرانی پيشرفت

نظام جمهوری اسلامی به صورت يک نظام حکيمانه طراحی شده است. بنابراين تعيين مسير پيشرفت کشور در اين نظام و تصميم‌سازی‌های اساسی آن، بايد با مشارکت گسترده‌ی دانشمندان، محققان و نخبگان انجام شود. اين امر در سنخيت و تناسب تام با روح و جان نظام است که در قانون اساسی منعکس است. همچنين گفتمان‌های اساسی که در جامعه شکل می‌گيرد و حرکت‌های فکری و نظری که زيربنای اقدامات مهم برای پيشرفت کشور است، بايد با انديشه­ورزی و ابراز نظر شخصيت­های علمی، اساتيد و علما انجام شود. تصميمات مهم کشور بايد درحلقه‌های علمی تصميم‌سازی شود تا بر اساس آن، مسئولان کشور تصميمات صائب را اتخاذکنند.

ضرورت تدوين الگوی جامع پيشرفت از ديرباز مدنظر بسياری از فرهيختگان و انديشمندان کشور بوده است و اساسا يکی از علل عدم دستيابی به پيشرفت کامل در همه ابعاد کشور را در عدم وجود چنين الگويی می توان جستجو کرد. علاوه بر اين وضعيت، امکانات بالقوه و بالفعل و پيشرفت­های کشور در عرصه­های مختلف و ضرورت تلاش بيشتر برای دستيابی به افق های بلندتر و رفع مشکلات موجود در زمينه­های اقتصادی، فرهنگی و بين المللی، ضرورت ترسيم يک خط حرکت مستقيم و بلند مدت برای کشور و اجتناب از حرکت ها و برنامه های زيگزاگی، ضرورت تمرکز امکانات مختلف کشور در جهت تحقق پيشرفت، وجود يک اجماع ملی ضرورت پيشرفت کشور از طريق مشارکت گسترده نخبگان، وجود ظرفيت قابل توجه بخش خصوصی و مؤسسات پژوهشی خصوصی در تدوين و تحقق الگو، ضرورت ترسيم افق­های متعدد برای پيشرفت، وضعيت هرم نيروی انسانی متخصص و وجود جوانان فعال و سازنده از ديگر ضرورت ها و دلايل توجه خاص به پيشرفت مبتنی بر الگوی اسلامی ايرانی در دهه چهارم انقلاب اسلامی است.

مرکز الگوی اسلامی ايرانی پيشرفت تا کنون برنامه های متعددی با هدف بهره مندی از آرا و ديدگاه ها و مشارکت گسترده نخبگان، فرهيختگان و انديشمندان کشور در تدوين الگوی الگوی اسلامی ايرانی پيشرفت برگزار کرده است و در نظر دارد در ادامه برنامه های پيشين، اولين کنفرانس الگوی اسلامی ايرانی پيشرفت: نقشه راه طراحی و تدوين الگو را با شرکت استادان و محققان و شخصيت­های ممتاز دانشگاهی و حوزوی در دهم و يازدهم خردادماه سال 1391 در محل کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ايران برگزار نمايد.

 

برای دريافت برنامه کنفرانس اينجا کليک کنيد.

برای دريافت برنامه ارائه مقالات شفاهی اينجا کليک کنيد.

برای دريافت برنامه ارائه مقالات پوستر اينجا کليک کنيد.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید