با مصوبه شورای عالی مرکز، حلقه های معین حوزوی تأسیس می شوند

 

 

آیین نامه تأسیس و فعالیت حلقه های معین حوزوی در جلسه هفتاد و یکم شورای عالی بررسی شد. در راستای بهره برداری از ظرفیت علمی حوزه های علمیه در جهت تحقق اهداف مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و به ویژه تأمین اسلامیت الگو و همچنین به منظور پشتیبانی نظری از اندیشکده های مرکز، تشکیل حلقه های معین حوزوی از تعدادی صاحبنظر علوم اسلامی در جلسه اخیر شورای عالی به تصویب رسید. ساختار این حلقه ها متشکل از رئیس، دبیر و اعضا می باشد.

نظریه پردازی اسلامی در حوزه موضوعی اندیشکده ها، بررسی انتقادی مکاتب و نظریه های توسعه، آسیب شناسی پیشرفت کشور از منظر اسلامی بخشی از زمینه های فعالیت این حلقه ها را شکل می دهد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید