برگزاري شش نشست انديشه‌ورزي؛ دستاورد همكاري مركز الگوي اسلامي ايراني پيشرفت و انجمن علوم سياسي ايران

 

 

مركز الگوي اسلامي ايراني پيشرفت با همكاري انجمن علوم سياسي ايران، شش نشست انديشه‌ورزي در حوزه الگوي اسلامي ايراني پيشرفت برگزار كرد.

به گزارش دفتر ارتباطات مركز الگوي اسلامي ايراني پيشرفت، مركز الگوي اسلامي ايراني پيشرفت با همكاري انجمن علوم سياسي ايران، نشست‌هاي انديشه‌ورزي اخلاق سياسي در الگوي اسلامي ايراني پيشرفت، با سخنراني دكتر احد فرامرز قراملكي، نشست اقتصاد سياسي و امكان ارائه الگوي بومي پيشرفت با سخنراني دكتر ابوالفضل پاسبان، نشست سياست، فرهنگ كار جمعي و الگوي پيشرفت اسلامي ايراني با سخنراني دكتر فيروز رازنهان و نشست آسيب‌شناسي الگوهاي پيشرفت و توسعه در ايران با رويكرد مطالعات سياسي با سخنراني دكتر حبيب‌الله فاضلي را برگزار كرده است.

همچنين برگزاري نشست‌هاي زيستمان سياسي و امكان شكوفندگي انساني از طريق الگوي اسلامي ايراني پيشرفت با سخنراني دكتر حسن سيف‌زاده و نشست فرصت‌ها و موانع فرهنگ سياسي براي الگوي اسلامي ايراني پيشرفت با سخنراني دكتر امير دبيري مهر از ديگر نشست‌هاي انديشه‌ورزي برگزارشده با همكاري مركز و انجمن علمي علوم سياسي بوده است.

بر اساس اين گزارش قرار است ظرف يك ماه آينده نيز ميزگرد جمع‌بندي مباحث با حضور دانشمندان و متفكران برگزار شود.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید