بررسي فرايند تهيه الگوي پايه و تقسيم كار مربوط در جلسه کارگروه تلفیق و تدوین مركز

 

 

دومین جلسه کارگروه تلفیق و تدوین مركز الگوي اسلامي ايراني پيشرفت با حضور مدیران، كارشناسان و دبيران مركز براي بررسي فرايند تهيه الگوي پايه و تقسيم كار مربوط برگزار شد.

به گزارش دفتر ارتباطات مركز الگوي اسلامي ايراني پيشرفت در اين جلسه كه به رياست دکتر صادق واعظ­زاده، رئيس مركز برگزار شد، دكتر واعظ‌زاده در خصوص ابعاد مختلف الگوي پايه توضيحاتي ارائه داد و پس از اظهار نظر اعضاي جلسه، ابعاد الگوي پايه در پنج سطح به چيستي، ويژگي‌ها، ساختار، مسائل (به مفهوم كلي) و فرايندها تقسیم شد.

بر اساس اين، در بخش چيستي، تعاریف متعددی از الگوی پایه، نظير الگوي مفهومي اجمالي‌اي كه تهيه الگوي تفصيلي را هدايت مي‌كند، نسخه پويا و انعطاف‌پذير قانون اساسي در فرايندي سيستمي، و نقشه راه ساختن تمدن اسلامي مطرح شد.

همچنين در بخش ويژگي‌هاي الگو، مواردي نظير در سطح فوق عالي و بركنار از جزئيات و اجرائيات، جنسي متفاوت از اسناد برنامه‌اي كشور و در نظر گرفتن كل جامعه ايران به عنوان مخاطب و نه فقط دستگاه‌هاي رسمي مطرح شد.

در ادامه جلسه، ساختار، فرايندها، مفاهيم اصلي و مباني الگو شامل آرمان‌هاي الگو نيز مورد بحث قرار گرفت.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید