در کمیسیون تعيين اوضاع عالم، شناخت فرصت‌ها و تهديدها و آسیب شناسی وضع موجود؛ روندهای جهانی پيشران تاثیرگذار بر ایران بررسی شد

 

 

 

 

دکتر محمد علي مرادی دبیر کمیسیون «تعيين اوضاع عالم،شناخت فرصت ها و تهديدها و آسیب شناسی وضع موجود سند الگوی پایه» در نشست هم‌اندیشی تدوین سند الگوی پایه گفت: يافته هاي كميسيون به ترتيب در سه حوزه موضوعي فوق طبقه بندي شده است. در حوزه موضوعي اوضاع عالم، ابتدا روندهای جهانی پيشران تاثیرگذار بر ایران بررسی شد که در حوزه‌هاي مستقل، اما به هم پيوسته، به شرح زير است:

1- گسترش روند جهانی‌سازی و تعمیق تاثیر آن بر مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، امنیتی، دفاعی، قانونی، حقوقی، علمی، فناوری و اقلیمی کشور.

2 - گسترش تحولات علم و فناوری و به طور خاص "فاوا" به صورت زمینهای که بر حوزه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، امنیتی، دفاعی، قانونی، حقوقی، علمی، فناوری و اقلیمی کشور اثرگذار است و در نهايت، توسعه نهادهای بینالمللی و تاثیر آنها بر حوزه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، امنیتی، دفاعی، قانونی، حقوقی، علمی، فناوری و اقلیمی کشور مورد بررسي قرار گرفت.

وی افزود: روندهای اقتصادی در حوزه بین الملل شامل گسترش شکاف بین شمال و جنوب، تداوم نرخ بیکاری بالا و کاهش فرصت های شغلی، شکل گیری قدرت­های اقتصادی بعد از نفت، روندهای اجتماعی - فرهنگی نظیر تحولات نامتوازن رشد جمعيتي، گسترش روند دینزدایی ، اباحهگری، افراطیگری در حوزه علم و فناوری شامل گسترش تهدیدهای سایبری، روند رو به رشد گسترش اطلاعات غلط در شبکه اینترنت جهانی و تحولات رهبری علمی جهان و ظهور قدرت های جدید، در حوزه روندهای سیاسی- امنیتی شامل استعمار فرانو با هدف تغییر و استحاله، تنوع تهدیدات سرد، نیمه سرد و گرم، تنش­هاي اجتماعي در كشورهاي در حال توسعه و كشورهاي اسلامي با محوريت كشورهاي خاورميانه و شمال افريقا، شكل گيري قدرت­هاي جديد در سطح جهاني از جمله چين و هند؛ شکاف دولتها و ملتها و بروز تنشها و روندهای اقليمی و جغرافیایی شامل گرم شدن هوا و کاهش بارش ها ، کمبود آب، گسترش نابسامانی های زیست محیطی، گسترش شهرهاي بزرگ و دیگر پيآمدهاي منفي است.

دکتر مرادی درباره فرصت ها و تهدید های جهانی کشور گفت: فرصت ها در حوزه فرهنگی شامل قدرت نرم انقلاب اسلامی در منطقه و جهان، ظرفیت های فرهنگی ایثار و شهادت، وجود آثار تاریخی، میراث فرهنگی و صنایع دستی است، در حوزه اجتماعی شامل وجود سرمایه انسانی دانشآموخته در سطوح مختلف آموزش عمومی و عالی و همچنين وجود ظرفیتهای اخلاقی-دینی مي‌باشد. در حوزه اقتصادی شامل وجود منابع هیدروکربنی، زیرساخت ها و شبکه های ارتباطی، بازارهای مشترک کشورهای اسلامی از جمله بازار مواد غذایی حلال، در حوزه علم و فناوری شامل وجود قابلیت های بالقوه کشور برای ایفای نقش پیشگام علمی در منطقه، رشد و توسعه فضای سایبری در سطح جهانی، در بخش امنیت نظامی شامل وجود امنیت پایدار در کشور، وجود ظرفیت های بالا برای مبارزه با تروریست، در حوزه سیاسی شامل وجود نظام مردم سالاری دینی، فراهم شدن ظرفیت های بین المللی برای شناسایی اسلام ناب، قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی در سطح بین‌المللی، وجود ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی ایران در منطقه و جهان و در حوزه اقلیمی شامل وجود تنوع آب و هوایی برای گردشگری می باشد.

دبیر کمیسیون تعيين اوضاع عالم، شناخت فرصت ها و تهديدها و آسیب شناسی وضع موجود سند الگوی پایه تصریح کرد: تهدیدهای کشور در حوزه اقتصادی شامل تداوم تحریم، نقش حاشیه‌ای ایران در تقسیم کار بین المللی، بی ثباتی اقتصادی، توزيع نامتعادل درآمدها، ساختار سنتي توليد و تجارت است. در حوزه سیاسی شامل اعمال هژمونی قدرت های غربی از طریق نهادهای بین المللی، تداوم بکارگیری ظرفیت های غربی برای ناکارآمد نشان دادن نظام سیاسی ایران، در حوزه فرهنگی شامل تداوم تهاجم فرهنگی همه‌جانبه با بهره‌گیری از ظرفیت های فضای مجازی و ماهواره‌ها، در حوزه اجتماعی شامل پیر شدن روند جمعیت و گسترش توزيع نامتعادل درآمد و دو قطبی شدن جامعه، در حوزه امنیتی رشد تروریسم در منطقه و جهان، در حوزه اقلیمی شامل گرم شدن هوا و تخریب لایه ازن، در حوزه علم و فناوری وجود شکاف بالا در فناوری بین ایران و کشورهای صنعتی است.

وی در پایان اظهار کرد: در جمع‌بندی اینکه چگونه الگوی پایه می تواند از این فرصت ها و تهدیدها بهره برداری کند دو محور کلی پیشنهاد شد؛ يكي تبیین سازوکار موثر، کارآمد و پویا در الگو برای پایش محیط و شناسایی فرصتها و تهدیدات در سطوح ملی، منطقه ای و جهانی و ديگري تبیین سازوکار مناسب برای کشف و خلق ایده های بدیع است.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید