مجموعه مقالات سومين كنفرانس الگوي اسلامي ايراني پيشرفت منتشر شد

 

 

كنفرانس‌هاي الگوي اسلامي ايراني پيشرفت به صورت سالانه و با اهداف 1- فرصت‌آفرينی برای ارائه آخرين يافته‌ها و دستاوردهای محققان و دانشمندان کشور در زمينه‌های مرتبط با محورهای کنفرانس‌ها، 2- بهره‌مندی از نظرات و ديدگاه­‌های علمي نخبگان، فرهيختگان و دانشمندان کشور در تدوين الگوی اسلامی ايرانی پيشرفت، 3- ايجاد محيط تبادل نظر و تضارب آرای تخصصی صاحب‌نظران و تعميق گفتمان علمی در زمينه‌های مرتبط با محورهای کنفرانس‌ها و با حضور استادان، صاحب‌نظران و پژوهشگران كشور برگزار مي‌شود. بدین منظور، سومين کنفرانس الگوي اسلامي ايراني پيشرفت در سی‌ویکم اردیبهشت‌ و اول خرداد‌ماه 1393 در محل كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران و با حضور محققان و صاحب‌نظران برجسته كشور برگزار شد كه در نتيجه، تعداد قابل توجهي از آثار و مقالات علمي با محوريت اين كنفرانس به دبيرخانه كنفرانس ارسال گرديد. به منظور مستندسازي آثار و مقالات رسيده به دبيرخانه و همچنين استفاده صاحب‌نظران، استادان و محققان كشور از اين مقالات علمي، دبيرخانه كنفرانس، اقدام به تهيه و تدوين كتاب مجموعه مقالات سومين كنفرانس الگوي اسلامي ايراني پيشرفت نموده است. مجموعه مقالات سومین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با موضوع «واکاوی مفاهیم و نظریه‌های رایج توسعه و تجارب ایران و جهان؛ به سوی نظریه اسلامی ایرانی پیشرفت» در پنج جلد و در 3500 صفحه توسط انتشارات مركز الگوى اسلامى ايرانى پيشرفت چاپ شده است. اين مجموعه مقالات بر اساس محورهاي سومين كنفرانس الگوي اسلامي ايراني پيشرفت تنظيم و تدوين شده است كه تعداد مقالات هر بخش به قرار زير مي‌باشد:

الف- محور اول با موضوع «توسعه و پیشرفت اجتماعی» 29 مقاله

ب- محور دوم با موضوع «توسعه و پیشرفت اقتصادی» 24 مقاله

ج- محور سوم با موضوع «توسعه و پیشرفت دینی» 23 مقاله

د- محور چهارم با موضوع «توسعه و پیشرفت سیاسی» 24 مقاله

هـ- محور پنجم با موضوع «توسعه و پیشرفت علمی» 8 مقاله

و- محور ششم با موضوع «توسعه و پیشرفت فرهنگی» 20 مقاله

ز- محور هفتم با موضوع «توسعه و پیشرفت مدیریتی» 8 مقاله

این کتاب مشتمل بر مقدمه رئیس مرکز، متن سخنرانی‌های افتتاحیه و 136 مقاله محققان و پژوهشگران کشور است که همه آنها در نشست‌های کنفرانس ارائه شده‌اند.

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید