محورهاي چهارمين كنفرانس الگوى اسلامى ايرانى پيشرفت

  • چاپ

دکتر هادی اکبرزاده، دبیر چهارمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، ضمن تشریح نحوه برگزاری و چهارمین کنفرانس، هدف اين كنفرانس را واكاوي علل و عوامل بنيادين موثر در فرآيند پيشرفت ايران در گستره زماني گذشته، حال و آينده عنوان کرد و بیان کرد: كندوكاو در فراز و فرود تحولات تاريخي ايران، ارزيابي روند پيشرفت جاري كشور با توجه به فرصت‌ها، چالش‌ها و سرمايه‌هاي ماندگار ملي و ارایه تصويري آينده‌پژوهانه در افق يكصدساله بر پايه يك فراتحليل جامع و فراگير از اهداف اصلي اين كنفرانس به شمار می‌رود. ایشان در ادامه افزود: اين كنفرانس در روزهاي 30 و 31 ارديبهشت‌ماه 94 در تهران برگزار خواهد شد. دبیر کنفرانس محورهاي موضوعي كنفرانس را اینچنین برشمرد:

* کندوکاو در فراز و فرود تحولات تاریخی ایران

واكاوي تمدن اسلامی ایرانی و علل و عوامل رشد و افول آن در مقاطع مختلف تاريخي

سیره نظری و عملی پیامبر و معصومان (ع) و نقش آن در پيشرفت تاريخي ايران

مؤثرترين گفتمان‌ها، مكاتب فكري و باورهاي ديني زمينه‌ساز پيشرفت ایران در ادوار گذشته

عقل‌گرایی/ نقل‌گرایی و پیشرفت تاریخی ایران

نخبگان، سرمايه‌هاي انساني و پيشرفت تاريخي ایران

سرمايه‌هاي فرهنگی، تربيتي، علمی و پيشرفت تاريخي ايران

سرمايه‌هاي اجتماعي، اقتصادي، انساني و پيشرفت تاريخي كشور

ساختارها/ نهادهای سیاسی-اجتماعي و پيشرفت تاريخي كشور

جنبش‌ها/ نهضت‌ها و پیشرفت تاریخی ایران

بيگانگان و پيشرفت/ رکود تاريخي ایران

نفت و پیشرفت/ عقب‌ماندگی ایران

* قابليت‌ها و سرمایه‌های ماندگار ملی و ارزیابی وضع موجود

سرمايه‌هاي ماندگار معنوي، فكري، فرهنگي، علمي، اجتماعي و انساني ایران

ظرفيت تمدن‌سازي گفتمان انقلاب اسلامي

ظرفيت‌هاي طبيعي، اقليمي، جغرافيايی و ذخاير راهبردي ایران

هويت مكاني سرزميني ايران و نقش آن در تبلور هسته‌هاي مدني و تمدني

پيشرفت‌های علمي، فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي، سیاسی و معنوی ایران

فرصت‌ها، چالش‌ها و موانع پيشرفت ايران

ارزيابي دستاوردها و آسیب‌شناسی کارکردهای نظام برنامه‌ریزی و سياستگذاری‌های کلان كشور

* آینده‌پژوهی و فرجام‌شناسي

فرصت‌ها و چالش‌هاي پيش رو و راهبردهای کلان مبتنی بر الگوهای آينده‌پژوهانه

آينده‌پژوهي در حوزه تحولات منطقه‌اي و جهاني و نقش آنها در پيشرفت ايران

آينده‌پژوهي در حوزه ماهيت و گفتمان قدرت، ثروت و امنيت ملي و نقش آنها در پيشرفت ايران

واكاوي ديدمان مناسب براي خلق آينده مطلوب

جمعيت‌شناسي در افق آينده مطلوب

پديده‌هاي نوظهور فرهنگي، اجتماعي، سياسي و نقش آنها در پيشرفت ايران

آينده‌پژوهي در حوزه فضاي مجازي و رسانه و نقش آنها در پيشرفت ايران

تأثیر اندیشه‌های فرجام‌شناختی (معاد، مهدویت، سده‌گرایی، و ...) در پيشرفت ایران

دکتر اکبرزاده ضمن اعلام آمادگی دبیرخانه کنفرانس در دریافت آثار و مقالات علمی منتشر نشده، كليه استادان و محققان دانشگاهى و حوزوی را كه واجد ديدگاه‌هاى بديع و اصيل هستند را به شرکت در این رویداد علمی فراخواند.