برگزاری نشست مشترک معاونان معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و معاونان مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

 

 

نشست مشترک معاونان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و معاونان مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با حضور مدیران و کارشناسان در مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار شد.

در این جلسه ابتدا آقای دکتر زالی معاون هماهنگی و نظارت فرایندی مرکز با اشاره به اهداف تاسیس مرکز از سوی رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، وظیفه مرکز را تدوین اسنادی دانست که با استفاده از ظرفیت ملی و بهره‌مندی از نظرات نخبگان دانشگاهی و حوزوی تهیه و پس از تایید معظم له، به عنوان سند بالادست تمامی اسناد کشور اعم از سیاستگذاری و چشم‌انداز ابلاغ خواهد شد. وی ادامه داد: به نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی این مرکز کار درازمدت و اهداف بلندی برای نظام اسلامی دارد. سپس گزارشی از فعالیت‌های انجام گرفته در مرکز از جمله برگزاری کنفرانس‌ها و نشست‌های هدفمند در جهت اجرای نقشه راه طراحی و تدوین الگوی اسلامی و انجام مقدمات تهیه الگوی پایه و  تشکیل جلسات متعدد در این زمینه و فعالیت‌هایی که برای تهیه الگوی پایه به انجام رسیده است مطرح شد.

در ادامه جلسه جناب آقای دکتر پورمحمدی با توجه به تدوین پیش‌نویس برنامه ششم توسعه و تهیه مقدمات آن، بحثی را تحت عنوان آسیب‌شناسی اسناد برنامه‌ای کشور و تبیین برنامه ششم ارائه کرد و با اشاره به تشکیل جلسات کارشناسی و آمایش سرزمین ایران، به ارائه آمارهای تهیه شده در خصوص موقعیت فعلی کشور پرداخت و اظهار امیدواری کرد: با توجه به شناسایی توانایی‌های مختلف استان‌ها و نیازهای اقلیمی و نارسایی‌هایی که در مناطق مختلف کشور وجود دارد، برنامه ششم بر اساس عدالت و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تهیه و تدوین گردد.

معاون برنامه‌ریزی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با توجه به مسئولیتی که رهبر فرزانه انقلاب اسلامی به عهده مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت گذاشته است به ضرورت همکاری با این مرکز اشاره و اظهار داشت: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور آماده همه گونه همکاری با مرکز الگوی اسلامی پیشرفت در زمینه انجام وظایف مرکز می‌باشد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید