مدیر كل برنامه‌ریزی و تقسیم كار ملی مرکز منصوب شد

  • چاپ

 

دکتر اکبرزاده معاون علمی و تقسیم کار ملی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، طی حکمی دكتر موسی عنبری را  به سمت مدیر كل برنامه‌ریزی و تقسیم كار ملی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت منصوب کرد. به گزارش دفتر ارتباطات مركز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، در این حکم آمده است:  با توجه به مراتب تعهد، تخصص و تجربه ارزشمند كاری بدینوسیله جنابعالی را به سمت مدیر كل برنامه‌ریزی و تقسیم كار ملی معاونت علمی و تقسیم كار ملی مركز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت منصوب می‌نمایم.

در بخش دیگری از این حکم آمده است: اهتمام ویژه به تحقق وظایف و ماموریت‌های معاونت علمی و تقسیم كار ملی با استفاده همه جانبه از ظرفیت‌های علمی و نخبگانی كشور و توجه به جایگاه فراستادی مركز از الویت‌های كاری شما محسوب می‌شود.

گفتنی است دكتر عنبری، مدرک دکتری جامعه‌شناسی گرایش توسعه را از دانشگاه تهران دریافت نموده است. وی در حال حاضر عضو هیات علمی دانشكده علوم اجتماعی دانشگاه تهران می باشد.