جلسه مشترک شورای عالی و شورای تلفیق و هماهنگی مرکز برگزار شد

 

 

به گزارش دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، شنبه ششم دی ماه، جلسه مشترک شورای عالی و شورای تلفیق و هماهنگی مرکز با هدف بررسی و ارزیابی پیش‌نویس اسناد مبانی اختصاصی الگو که در اندیشکده‌های آمایش بنیادین، خانواده و معنویت نگارش یافته است برگزار شد.

در این جلسه که همکاران و صاحبنظرانی از قم در محل دبیرخانه حوزوی مرکز به صورت ویدئوکنفرانس در جلسه حضور داشتند نتایج ارزیابی اولیه سه پیش‌نویس سند مبانی اختصاصی آمایش بنیادین، خانواده و معنویت قرائت شد. سپس اعضای جلسه به بحث و تبادل نظر پیرامون چگونگی ارتقای کیفیت و همسان‌سازی بیشتر اسناد تدوین شده پرداختند.

از مهمترین تصمیمات این جلسه، توافق برای تعامل بیشتر نویسندگان اندیشکده‌های مربوط و کارگروه تدوین مبانی اندیشکده مبانی بود تا نگارش مبانی اختصاصی با انسجام بیشتری پیش برود. ضمناً مقرر شد هر چه سریع‌تر اندیشکده مبانی نسخه اولیه مبانی عام الگو را تدوین تا برای دستیابی به یک ذهنیت بین‌الاذهانی مشترک در اختیار دیگر اندیشکده‌ها قرار گیرد.

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید