با حضور بیش از یکصد تن از متفکران و استادان حوزه و دانشگاه پیش‌نویس اسناد الگوي پايه اسلامي ايراني پيشرفت نقد و بررسی شد

  • چاپ

 

 

 

 

به گزارش دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، اين نشست از ساعت 08:30 پنج‌شنبه 18 دی‌ماه با حضور بیش از یک صد تن از اندیشمندان، اساتید دانشگاه و فضلای حوزه در مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت آغاز شد.

 

در ابتدای این نشست، دکتر هادی اکبرزاده، عضو شورای عالی و معاون علمی و تقسیم کار ملی مرکز، ضمن ارائه توضیحاتی درباره آثار و نتایج نشست پیشین که در شهریورماه برگزار شده بود به تشریح اهداف و برنامه‌های دومین نشست هم‌اندیشی تدوین سند الگوی پایه پرداخت.

 

سپس مسئولان کمیسیون‌های نشست به ترتیب به ارائه گزارش‌هایی از سند تهیهشده در کمیسیون‌های مبانی، آرمان، رسالت، افق، الگوی رهبری تحول و گفتمان پیشرفت الگوی پایه پرداختند.

 

ادامه این نشست با حضور اندیشمندان به عنوان اعضای کمیسیون‌های مذکور در جلسات جداگانه تخصصی بود که تا ساعت 16 به طول انجامید.

 

پس از پايان اين جلسات اعضاي كميسيون‌ها گرد هم آمدند تا با حضور دكتر صادق واعظ زاده رييس مركز الگوي اسلامي ايراني پيشرفت گزارشي از نتايج اين جلسات ارائه شود.

 

دكتر واعظ زاده پس از ارائه گزارش توسط نمايندگان كميسيون ها با اشاره به نظرسنجي از شركت كنندگان در نشست درباره سند الگوي پايه گفت: در فاصله بین جلسات فرصت شد پرسش‌نامه‌هايي را كه اعضاي محترم كميسيون ها تکمیل كرده‌اند را مطالعه کنم که خلاصه اي از آن‌ها را عرض مي‌كنم. البته اين پاسخها در اختيار تدوين‌كنندگان اسناد الگو قرار خواهد گرفت و به طرق ديگر هم از آنها استفاده خواهد شد.

 

رئیس مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با بيان اينكه مطالب مذكور در پرسش‌نامه‌ها با گزارش‌هایی كه از جلسات كميسيون ها داده شد، هم‌جهت بود‌، ‌افزود: ‌بعضي نكات،‌ شكلي و شامل پيشنهادهايي درباره ساختار همراهي و تشكل جمعي است و چند مورد مسائل بسيار مهم هم مطرح شده كه بايد مورد بحث و بررسي قرار گيرند.

 

رئيس شورای عالی الگوي اسلامي ايراني پيشرفت افزود: در اين پرسش‌نامه ها تذكر داده شده كه به جاي اينكه به توضيح مقدماتی مثل ضرورت ها پرداخته شود، به اصل عناوين پرداخته شود كه البته اين مورد نظر مركز بود و ما به دوستاني كه اين پيش نويس‌ها را آماده كردند يادآور شديم كه از مقدمات عبور كنند و به اصل موضوع بپردازند.

 

وي گفت: ‌برخي از دوستان درباره بي‌تكلف بودن و استفاده از زبان ساده و مورد فهم تذكر دادند و در اين رابطه قانون اساسي را به عنوان يك مثال ذكر كرده اند كه هم عميق و نخبگاني و هم ساده و قابل فهم عموم است.

 

دکتر واعظ زاده يادآور شد: تعامل، هماهنگي و هم‌افزايي اسناد مختلف الگوی پایه از نكات مهمی است که مطرح شده است تا تداخل و هم‌پوشاني اسناد كم شود. همچنين در رابطه با اثرگذاري اسناد صحبت شده است.

 

وي با بيان اينكه تنظيم دقيق‌تر اسناد هم خواسته شده است، ‌افزود: ‌اولويت‌بندي منطقي گزاره‌هاي هر سند منطبق بر معيارهاي روشن مورد تقاضا بود و بعضي پيشنهادهاي جالب هم از جمله تعيين رسالت متوليان و دانشمندان کشور در بخش رسالت ارائه شده است.

 

واعظ زاده گفت: مطلبي كه به صورت خاص احتياج به بحث بيشتر دارد بحث جمع گرايي است. جمع گرايي مورد تاكيد بسيار قرار گرفته بود. بدين معنا كه مبانی، آرمان و رسالت الگو برای پیشرفت جامعه تهیه شود و نه برای پیشرفت و تزکیه فرد انسانی. همچنین توجه به خواستههای مردم مورد تأکید شرکت کنندگان قرار گرفته است به طوری که اگر الگو را به جامعه ارائه كرديم، جامعه ببيند خواسته هايش در دل الگو قرار دارد و اين مستلزم اين است كه ما واقعا ً به متن جامعه و آرمان ها و علايق توده مردم توجه كنيم بدون اينكه از مبانی و معيارها تخطي كنيم.

 

وي افزود: در شوراي عالي هم بحثهاي زيادي در اين باره مطرح شد كه بايد آن‌ را ادامه دهيم اما در مجموع ديدگاه دوستان متمايل به جمع گرايي و پیشرفت جامعه بوده است.

 

رئيس مركز الگوي اسلامي ايراني پيشرفت اظهار كرد: مساله مهم‌تر كه مورد اشاره قرار گرفته واقع‌گرايي و آرمان‌گرايي و نسبت بين اين دو است.

 

وي ادامه داد: غالب دوستان معتقد بودند كه اسناد تهيه شده به آرمان‌گرايي مفرط دچار شده است كه نسبت به اين ديدگاه بايد تامل جدي شود زيرا وقتي متخصصين علوم انساني که در این نشست حاضرند اين اسناد را تجريدي و به طور مفرط آرمان‌گرايانه بدانند بايد حدس زد که اگر این اسناد به فضاي عمومي جامعه ارائه شود چه بازتابي خواهد داشت؟

 

واعظ زاده گفت: نظر ديگری از سوی دو تن از شرکت کنندگان ارائه شده اين است كه حتي المقدور به مسائل و مصاديق زماني و مكاني ورود پيدا نكنيم بلكه الگو را فارغ از زمان و مكان تدوين كنيم و حتي افقي را معين نكنيم كه اين نقطه مقابل دیدگاه واقعگرایی است. ولي به هر حال بايد توجه كنيم که الگوی پیشرفت باید نقطه تعادل آرمانگرایی و واقعگرایی باشد. به همین جهت مبانی و رسالت و آرمان در نظر گرفته شده تا بیشتر جنبه آرمانی الگو را تأمین کند و افق نیز طراحی میشود تا بیشتر جنبه واقع گرایی را تأمین کند.

 

لذا بر اساس برآیند نظرات رسیده در تدوين اسناد الگو بايد مباني، آرمان و رسالت را بازنگري كنيم و اين كاري است كه من از تدوين‌كنندگان سند مي‌خواهم به آن توجه داشته باشند.

 

وي ادامه داد: ما الان نمیخواهیم كه اين اسناد را كنار هم بگذاريم و با تلفيق آن‌ها سند الگوی کامل را آماده کنیم. الان مي توانستيم اين كار را انجام دهیم، ولي عمداً اين كار را انجام نخواهیم داد.

 

رئیس مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ادامه داد: به نظر مي رسد ما بايد يك موج جديد طراحي الگوی پایه را شروع كنيم و مانند امواج دريا كه وقتي يك موج، انرژي خود را به ساحل تحويل داد موج ديگر راه مي افتد. ما الان وارد کار تهیه سند الگو شده ايم يعني از مقدمات و کلیات عبور كرده ايم و وارد متن سند شده ايم اما کار تهیه سند و متن را نبايد زود ببنديم.

 

وي گفت: ما حدود چهار ماه وقت داريم تا سند را کامل و غنی کنیم و طی اين چهار ماه بايد يك كار فشرده انجام دهيم.

 

دکتر واعظ زاده تصريح كرد: ما بايد ساختار جديدي را براي اين مرحله طراحي كنيم كه تعامل بين اسناد و بخش ها را به صورت نزديكتر تامين كند و از درونِ اين همكاري جمعي، ویرایش منسجمتر و غنیتری از سند الگوی پایه بيرون بيايد.

 

رئیس شورای عالی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در پايان از اعضاي كميسيون ها خواست در صورتی که به نكات ابداعي رسيدند، ارائه كنند تا مورد بحث و بررسي قرار گيرد.