چارچوب طراحی انتقال از وضع حاضر به وضع مطلوب بررسی شد

 

 

چارچوب طراحی انتقال از وضع حاضر به وضع مطلوب در چهارمین جلسه کارگروه تلفیق و تدوین مركز الگوي اسلامي ايراني پيشرفت با حضور رئيس، معاونان، مديران و برخي از رؤسا و دبيران انديشكدههاي مركز الگو، بررسی گردید. در این نشست با فرض اينکه در تهیه الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت، تصویر روشنی از وضع حاضر و وضع مطلوب در دست باشد چارچوب و مفاهیم کلیدی انتقال از وضع حاضر به وضع مطلوب شامل 1- راهبردها، 2- فرآیندها، 3- روندها، 4- سیاست‌ها (خط‌مشیها)، 5- دکترین، 6- مفاهيم نوآورانه دیگر، مورد بحث و تبادل نظر حاضران قرار گرفت. برخی از چارچوبهاي پيشنهادي در اين نشست عبارت بود از: پارادايم، گفتمان، راهبردهاي روندساز، آيندهنگاري راهبردي، سياست كلان، راهبرد، دكترين، روندها و اصلاح محدود روندها، سياستها و راهبردها، آيندهنگاري، فرابرد و ... . ويژگيهايي نيز براي اين چارچوبها ذكر شد كه عبارت بود از: نرم و منعطف بودن، پويا بودن، دوطرفه بودن، تدبير و طراحي، بالندگي حيات، تعالي‌بخش بودن، مقاوم بودن، هدايتگري و گزينشي و مختصر بودن. گفتنی است كه كارگروه تلفيق و تدوين مركز با هدف نظاممندي، سازگاري، يكپارچگي و انسجام كليت الگو و پرهيز از تضادها، تناقضهاي دروني، ايجاد همافزایي و هماهنگي و ...، وظيفه تلفيق اسناد انديشكدههاي مركز را به عهده دارد.

 

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید