برگزاری نشست اندیشکده آب، محیط‌‌زیست، امنیت غذایی و منابع طبیعی

 

 

دبیر اندیشکده‌ی آب، محیط‌زیست، امنیت غذایی و منابع طبیعی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با تأکید بر اینکه در تاریخ 20 اسفند از ساعت 14 تا 17، جلسه این اندیشکده در محل مرکز برگزار می‌شود، گفت: این آخرین نشست از سلسله جلسات اندیشکده در سال جاری است که با شرکت بیش از 50 نفر از اعضاء، صاحبنظران، مشاوران و همکاران علمی اندیشکده در محل مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار خواهد شد.

دکتر روزی‌طلب با بیان اینکه در این نشست گزارش مربوط به مسائل اساسی حوزه آب، محیط‌زیست، کشاورزی و منابع طبیعی مطرح خواهد شد افزود: هدف ما در این جلسه به بحث گذاشتن مسائل این حوزه و طرح آن در بین صاحبنظران مطرح کشور است.

وی با اشاره به این‌که مسائل اساسی حوزه مذکور، یکی از مواردی است که در شرح وظایف سال جاری اندیشکده از طرف مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت تبیین شده است بیان کرد که در ادامه نشست‌های قبلی، در این جلسه ضمن پرداختن به مباحث مختلف با اغتنام فرصت حضور و مشارکت اندیشمندان و صاحبنظران مطرح کشور و با عنایت به مبانی اختصاصی تدوین شده برای حوزه کاری اندیشکده، نسبت به تشخیص مهمترین مسائل حوزه آب، محیط‌زیست، کشاورزی و منابع طبیعی اقدام صورت می‌گیرد.

وی گفت: در این جلسه، موضوعات مختلفی در زمینه آب، محیط‌زیست، کشاورزی و منابع طبیعی از زوایای مختلف به بحث گذاشته و مسائل اساسی آن مورد توجه قرار خواهد گرفت. وی افزود: نتیجه بررسی‌ها و گفتگوها براساس اولویت در سه گروه تقسیم‌بندی خواهد شد و در مجموع پس از طرح در این نشست، نهایی می‌شود.

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید