پاسخ محققان به پرسش‌هاي اساسي از فرايند طراحي الگو

 

الگوي اسلامي ايراني پيشرفت صرفاً تصوير يك چشم انداز يا يك افق دوردست نيست بلكه مسير حركت و پيشرفت كشور را نيز روشن خواهد ساخت. قطعاً با اين گستردگي، امر تدوين و طراحي الگو از پيچيدگي خاصي برخوردار است كه جز با هم‌فكري جمعي نخبگان اين سرزمين، غلبه بر آن ميسر نخواهد بود.

يكي از تفاوتهاي عمده‌اي كه نخستين كنفرانس الگوي اسلامي ايراني پيشرفت با بسياري از كنفرانس‌هاي علمي متداول داشت توزيع پرسشنامه‌اي حاوي هفت سؤال عميق و اساسي در موضوع سازوكارهاي عملياتي تدوين الگو بود. توزيع اين پرسشنامه از زمان برگزاري كنفرانس آغاز و پس از خاتمه آن، از طريق ارسال درخواست مجدد از مجراي پست الكترونيكي به ميهمانان كنفرانس كه از فرهيختگان علمي كشور بودند ادامه يافت. پاسخ‌هاي گردآوري شده، منطبق بر هر سؤال به صورت مجزا تجميع و نتيجه آن در قالب نوشتاري الكترونيكي به منظور بهره‌برداري محققان از طريق پايگاه الكترونيكي مركز منتشر شده است. اين نوشتار نمونه‌اي است كوچك از تلاش مركز الگوي اسلامي ايراني پيشرفت در استخراج فكر و انديشه نخبگان در راستاي دستيابي به خرد جمعي آن هم در اولين گام‌هاي طراحي الگو يعني بسترسازي و مقدمه‌سازي براي تدوين يك نقشه راه؛ نقشه‌اي كه قبل از آن كه مسير حركت كشور را مشخص سازد مسير حركت مجموعه تدوين‌گر الگو را مشخص خواهد ساخت.

لازم به يادآوري است كنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت: نقشه راه طراحي و تدوين الگو، در تاريخ دهم و يازدهم خرداد ماه 1391 در محل كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران برگزار شد. اين كنفرانس گردهمايي عظيمي از نخبگان علاقمند به موضوع تدوين الگوي پيشرفت كشور بود.

براي دسترسي به اين متن اينجا كليك نماييد.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید