دکتر خدابخش احمدی "تبيين جايگاه خانواده در سند الگوي اسلامي ايراني پيشرفت "

به گزارش دفتر ارتباطات مركز الگوي اسلامي ايراني پیشرفت، دكتر خدابخش احمدي در دهمین كنفرانس الگوي اسلامي ايراني پیشرفت مقاله اي با عنوان ظرفیت سازی تدابیر در دستیابی به خانواده پایدار در تراز تمدن اسلامی ارائه كرد. وي كه اين مقاله را در سالن شماره يك كنفرانس ارائه كرد، گفت: سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در 22 مهرماه 1397، از سوی مقام معظم رهبری به تمامی مراکز و اندیشمندان ابلاغ شده تا این سند را عمیقاً بررسی كنند و با ارائه پیشنهادهای مشخص برای ارتقای آن بیش از پیش در ترسیم هدف و مسیر پیشرفت کشور مشارکت جویند. الگوی پایه، چارچوب الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و معرف سیر کلی تحولات مطلوب ایران در عرصه‌ فکر، علم، معنویت و زندگی به سوی تمدن نوین اسلامی ایرانی در نیم قرن آینده است. این الگو شامل مبانی، آرمان‌ها، رسالت، افق و تدابیر است و امید می رود که با تحقق آن، کشور راه پیشرفت را خواهد پیمود و طلیعه‌ی مبارک تمدن نوین اسلامی ایرانی در زیست‌بوم ایران رخ مي نماياند. عضو اندیشکده خانواده مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت گفت: در این نوشتار تلاش شد به موضوع ظرفیت سازی تدابیر در دستیابی به خانواده پایدار پرداخته شود. تدابیر، تصمیمات و اقدامات اساسی و بلندمدت برای حل مسائل مهم کشور و شکوفا ساختن قابلیت‌های ماندگار ملی به‌منظور رسیدن به افق است و خانواده یکی از اساسی ترین رکن تمدن سازی در جامعه است. خانواده از طریق تربیت انسانها، مهمترین نقش را در رشد جامعه بر عهده دارد. استاد مركز تحقيقات علوم رفتاري دانشگاه علوم پزشكي بقيه‌ا...(عج) يادآور شد: در مقدمه و اصل10 قانون اساسی تکالیف حکومت در برابر خانواده تعیین شده است. مطابق آن "خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان‌است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه‌ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم‌کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت‌اسلامی است‌. و نیز از آن جا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است‌، همه ‌قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی­های مربوط باید در جهت آسان‌کردن‌ تشکیل خانواده‌، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی ‌برپایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد". در نگاه خانواده محور به تدابیر پیش بینی شده می توان به چند نکته اصلی اشاره کرده و مورد بحث و تحلیل قرار داد.

khodabashahmadi

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید