دکتر داریوش محجوبی "جايگاه نوآوری و پیشرفت در الگوي ايراني اسلامي پيشرفت"

پژوهشگر موسسه تحقیقاتی ای سی سی تگزاس به تبيين نقش و جايگاه دو مفهوم نوآوری و پیشرفت در الگوي ايراني اسلامي پيشرفت پرداخت.به گزارش دفتر ارتباطات مركز الگوي اسلامي ايراني پیشرفت، دكتر داریوش محجوبی در دهمین كنفرانس الگوي اسلامي ايراني پیشرفت مقاله اي با عنوان چیستی «پیشرفت» و نقش «نوآوری» در آن ارائه كرد. وي كه اين مقاله را در سالن شماره دو كنفرانس ارائه كرد، گفت: بدون بررسی دقیق و جامع «پیشرفت» در عملکرد «مرکز» این خطر وجود دارد که مفهوم پیشرفت را خارج از بافتار به کار ببریم. به این ترتیب بررسی مفهومی واژه «پیشرفت» بخش مهم در تدوین رویه های «مرکز» می‌شود. در این راستا، شایسته است که هر اندیشکده عملکرد خود را در بافتار «پیشرفت» تعریف کند؛ تا این که به عکس، پیشرفت را در محتوای عملکرد خاص خود تصور کند. پژوهشگر موسسه تحقیقاتی ای سی سی تگزاس سپس به بررسي مفهوم پیشرفت پرداخت و گفت: به طور معمول پیشرفت در وجه تکنولوژی (مثل معرفی دستگاههای نو) یا در وجه اقتصادی (مثل افزایش تولید سرانه یا تولید ناخالص ملی) تصور می شود در حالی که بررسی های تطبیقی نشان می‌دهند در دوران نزدیک به معاصر واژه «پیشرفت» معادل واژه فرنگی Progress و مرتبط با مفهوم «بهروزی انسانی» به کار رفته است به این ترتیب، پیشرفت از یک طرف با عملکرد‌های اجرایی (تکنولوژی – تولیدی – اقتصادی) و از طرف دیگر با ساختارهای ارزشی (انسانی – اجتماعی) ارتباط مستقیم دارد. بررسی مفهوم پیشرفت در هر دو وجه اجرایی و ارزشی باید به صورت موازی، مرتبط و منسجم صورت گیرد. محجوبي ادامه داد: این مقاله برای بررسی واژه پیشرفت از بعد فرایند تفکر و «مدل مفهومی درخت اندیشه» استفاده می‌کند. استفاده از یک «مدل مفهومی» برای بررسی و تبیین پیشرفت، از طرف دیگر، با نقش واژه «الگو» در لیست پنج گانه بالا هماهنگ است که «مدل» خود نزدیکترین واژه به «الگو» است. نقش «نوآوری» در راستای پیشرفت در ادامه بررسي مي شود. براي پاسخ يابي نقش نوآوري بايد به اين پرسش پاسخ داده شود كه فکر چیست و ما چگونه تفکر می کنیم؟ این سوالی «سهل و ممتنع» است. این سوالی ساده به نظر می‌رسد، چون می تواند در هر سطح آموزشی مطرح شود. برای مثال این سوال می تواند در سطح دبستان شروع شود؛ حتی در سطح دبستان هم می توان از اهمیت نقش تفکر برای دانش آموزان گفت، بدون آن که درس پیش‌نیاز لازم داشته باشد.

dariush mahjobi

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید