اختتامیه دهمین کنفرانس مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

دهمین كنفرانس الگوي اسلامي ايراني پیشرفت با تشريح 70 مقاله طي دو روز نشست دقايقي قبل در تهران به كارش پايان داد. با پايان اين كنفرانس مقالات و نظرات مطرح شده جمع بندی و براي استفاده در متن سند و اسناد پشتیبان آن در دستور کار اندیشکده ها و شورای عالی مرکز قرارخواهد گرفت . به گزارش دفتر ارتباطات مركز الگوي اسلامي ايراني پیشرفت، دهمین كنفرانس الگوي اسلامي ايراني پیشرفت با حضور هيات رييسه، اعضای کمیته علمی، اعضای اندیشکده ها و اساتيد علوم مختلف حوزوی و دانشگاهی به دو صورت ارائه مقالات تفصيلي و ارائه مقالات به صورت پوستر در بستر مجازي در روزهای ۲۹و۳۰اردیبهشت برگزارشد. در این کنفرانس از میان مقاله­ های علمي رسيده با موضوعات سياسي، اقتصادي، اجتماعي، خانوادگي، كشاورزي، گردشگري، مفاهيم انتزاعي و جمعيتي به دبیرخانه مركز 25 مقاله به عنوان مقالات برتر شناخته و در کنفرانس به صورت مجازی ارائه و مورد نقد و بررسی قرار گرفت .خلاصه این مقالات ظرف مدت برگزاری کنفرانس در خبرگزاري ها و رسانه هاي كشور منتشر شد.  آيت ا.. ابوالقاسم علیدوست، حجت الاسلام حمیدرضا شاكرين، دكتر ابراهیم برزگر، دكتر علیرضا صدرا، دكتر غلامرضا جمشیديها، دكتر محمدحسین پناهي، حجت الاسلام دكتر مسعود آذربايجاني ،دكتر محمود حکمتنیا، دكتر علي اكبر موسوي موحدي، دكتر بهزاد سلطاني، دكتر محمدسعید جبل عاملي، دكتر اسماعیل شیعه، دكتر حسین سالارآملي ،دكتر حجت اله حاجي حسیني، دكتر عباسعلي زالي، دكتر محمد شاهدي، دكتر سیدمحمدحسیني، دكتر محمدعلي كي نژاد، مهندس عباسقلي جهاني ،دكتر محمدحسن روزي طلب، دكتر غلامعلي افروز، دكتر سوسن باستاني، دكتر حسین سالارآملي و دكتر مسعود شفیعي از روسا و اعضاي هيات رييسه انديشكده هاي مختلف مركز الگوي اسلامي ايراني پيشرفت، مديريت جلسات را بر عهده داشتند.  مقالات رسيده به مركز در حوزه هاي كلیات و ساختار سند الگو، تبیین بايسته هاي اجراي سند الگو در حوزه هاي سیاسي و اجتماعي، تبیین معنويت در فرازهاي سند الگو، تبیین و بايسته هاي اجراي تدابیر حوزه علم و آموزش و پرورش، تبیین مباني ايران شناختي و بايسته هاي اجراي تدابیر در حوزه هاي آمايش، فناوري و نوآوري، كشاورزي و امنیت غذايي، حكمراني و مديريت پايدار محيط زيست، فرهنگ، جمعیت، خانواده و سلامت تقسيم شدند. همچنين در اين مراسم دو روزه، انديشکده چرخه نوآوري ميزگردي با موضوع زيست بوم اجراي تدابیر فناوري و نواوري در سند الگو برگزار كرد.

EKHTETEMIE

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید